OCR Output

.-- Y-«««-i»-. - - -«
-,7- fir- es-« «-Z::«-;- JHØU «¬

-.-—-. .--. -·-«»-.-..

. ji

IT
» !

-,;-- HEXE-»O— - 23 -8.16" i«1.47
!-e Les-syst- Iz»«·- « « ’ ,:
Gäs- JO,«9— KLEM- v . « X

-—--k-— »¬

e-·
cctsr MPIY , :z-0M ask
« HEFT-ff

JO- W—k-..— D-: ,

« -z-., »«»«»7-« » z» Winter-Mänad.
7 »k. .«.-",·- -Æ«-·«J - ZJCzs D A
», » » , ,,-»» agar » ä. Upp Wäderleken Git.
MTZJ JJ »T- «- « MZCJ «« «««·'" Ø B T « Edmund « W Izgg Eko 759 5
Ec: ,«»»- -« - «M« « F Anian W O ko« O cont- T
MAX-Jä· M« T fzo ZWJ LIZT KEZJEM 18 LI Maximus ’IF f. m. Klart .. b
- Zyp- j«-«-c « -» - .
, »I- W»»-»» «M» Z· »« ,. »M, ,«.,,, zw- »J: «. Om Konungsmanncns Räkenstap, Matth. 18. «
»- »F Ewi- « -»d»- Äyz WITH-W .-.« - «19 SELL e.-Tref. IF 0.10 Ekisabeth Z 7
« XAWU JÆ JWÆ -«««I-j-«y W-;Lz7d-: « W M Pontus Do 1E4 Muse-i 8
i »Es- EXJZZTHZ Z- --. «- -: - 21 T Heliodorus T 2.35 ( —- g¬
; , »d» M- ««» » XVI WZI «z,z.77—2 —— 22 O Cecälia CI ZXFEJ OF K 10 ¬
X M M« ««- ZWL JJQJY y- T 23 T Cleuzens M , Coc- Klart U
ci- »Es-»- z,J»L ? s24 F Chriyrogonus M 6·. 4 Cchkrmast 12
fosz WZZXM - »Q- « Zy« 5L catharina J M Ned Skl. 10.-i«) e.m. 13
gis-. s-« TMH sp, -» CL¬
zMø « J« -? » JM »t- XIV-J ' « » »Hm dgn pitersta et, Matth. 25.
W« ä-» J: J - . - is S 23 e. Tref Mk MS Äuus »
; JE-! Thr- TZJ JAC- « « E« s X -«s MM Bitalis K 4.51 Klart III ¬
»» , »Q- HEFT-«- «««- CJJZJ WEL- k- Jzz --,z«, Ase-T Sten » Ep- 5.38 ·pchs· m
·, »«·)« «- M »p« G »- G« 2«9 O Saturnmus K 6.34 lmdrkg 17« s
7 7H « «- , « « -. «- THIij 30 T Andreas R 7.37 köld « ,18«
- XÄYILJ Jst-HEXE- J-- XX « »Me- Mk »F YDJA « IF VIIde TNed DO åipp Widd. TNed '
jYØA ØMOH O-— Ä- CLJM kywzäksf ch-« O- syst-·- sey-k»:yk,- « is . g: CI: « its-Erz g;213225. 8:gä IF 3:;ä.
« · » . S it-. 6 .- 24. 27 8x25 u. 3.11
ozz « ACZJJ ARE ZJ EVE- Øiåchs g- et L8.11 IMS 3.21 29 8.29 11.49, Z. 8
« aus« -« Zy- 47 » ««-’ Z«17 so 8.31 « 11049

— l
ON AND-«
· , « .... ..·...

, It v ,.

- ;
s—«-:v- s- r - l-«
»W. . sM - . » —. .

»« · L «x
. ..·.,-JI-.—.«.

Dis si

» . » »p. -. «. '
- ».««·. .».,.». sk» .«.««,.«7-,« »(«z-s TM- WW
HAVE-» HAJHH HÆwaykorlk J-» «», »s« zkzszspzä L tm

st «.««I«
,. .

« .««.-«-.«» hIs« N» « " -« »I¬
«"-«N«««pis «- - . «

.» - ·
» .: .’«?;I7F..4««« Iskjs