OCR Output

,»7-, M« pay IM¬

TA- p Ost-MS HEXE-i- -«-E« est-»ei¬
..«.- ZEwa J-,:7

· Axt-Tex- 4c- ice-W
EX- KO- ««-»«-« EIN-s XX J¬
XCJJ Mis- Lyt- U LOJKM ;¬
J-:::-I tyts Nat-t- D»«,u J;
J-«:« sz tckswa Hyp» D-» Ase-- 0«k-0-OI-.
-::;;- . o- DIE-H YZZUJLX ZJMz »z¬
- Exzfqtyw JJ J»-7-X,z«»,
Eis-z 4;-» ÆHCA e« «

Ode- s¬

y-, ZMLIØ
s - »
»Es-Z- ;

cis-»s-, X—ÆX-k-Msp XI f-«-7« « m- — I TM ,,» Es

« ,»f X- --«« »- »si-- KHYL M« EDUAin Ecke-! Us¬
Aq» MS -JJ- c?-»--7 sc »D- « -«»)-«s—j - ers-i- VII-II
EM MMHHC qspm » VIIIle MAY-; »w¬
JM Mc JZX szsxøus ,««Je-I-«¬
»F As« AG- »Hu-«¬
-«:: « «- DOJJFJ 7»J» «- « USE-? azy ME¬
- « - «-7; ««7 ÆEMOH Las-( WA- «¬

wiss-ANY

XVI¬

- XII-»¬
ÆUP «- -«N Jus-u- oucheXXÄ wie-»¬

-.:.;.—..«.s --...W-H--.»- -«»»-———.. -...

—.«-.'- — ———; »F

«¬
Z- »g-,

, CAN-Äs- « «- Yes-X¬
ÆAI AJ JJZHX J- VÆä set-« » »O
s quryqskspz -k,, MONEY-OF Z¬
XØM i

-——W —«-——

WH«,X« MAX-»O

SIagtsMänad.

Dagar T . Män. Upp Wäderkcken G.st. ’
17 T Lchna Jst 8926 Kylig - L5 .
18 O. Lukas M 9.30 wäderlek. S
ig T Prozemeixs isgsssg IMI IMMwa 7¬
20 F Casper W 1-1.55 Maler 8
21 L kaila FIE- f.m. X-— »-— - «9
z- Om det vpperika Buderi Lagen4" Matth.«22.« «
22 SWLZ e. Txe f. M 1. 8 Severus - 10
23 - Sewcsrin « W L. 22 g, O i W 11
24 T Ewergiskus — E- 3. 34 Klart ." 12
25 O «Crispän V 445 . Mulet - 13
Es T Limandus H 5.56 — 14 .
27 Sabina M Ned I kl- 3.59f. ju· 15
A28 T Sim. Judas DIE 513 C Fjarmast 16
Om den Borttagne, Maxth 9. «
29 SEND e. Tref. M 5.40 Narcisus 17
30 M Zenobia M« 613 nyskallt 18
" l T DAMka M 6.54 —- —-- 19
O Upp Midd.·« Ned O Upp Midd. Neb¬
Dag. , T. m. m. T m Dag. T. m. T.m. T.m.
Ost-,- , MS 1 .45 445 .3» 11.-44 4.-23
19 6 »o »Ja-; 439 27 799 11.44 4.—18 »
.21 6.54 11.45 4584 329 7.14 11.44 4.12
·23 6.59 ji«-U THIS 31 « 7.19« u.44 4. 7
«- -...’u »O s« « «"

..-"»cs·-s-:.s««,)å,ssk;;sgsCLIWMWW»MHTTFF-s-7·-.·· «
l M