OCR Output

««.«-!.z, JJ -x« M. »O Käf-: HGB ««,-»-»« .-2-,.1.

»Ur-«- M«: JZICDNCON J JQOYÄFLngUM ØÆ-"qf «

XI ZXZAX Jva-, Jciz « zissZI Je-H XMIXAFXJDJ Mi
« V

« . »j««4«« -k-M«::;w YO- ich« J--»C-th-29»J« GJ« est-DE

-«:,««-» "««« V-« z, NOT-(- U -Jxk-M«ysz- »? «- Eis-«¬

JZZY FÆI k) LI- f Why-D «-M
OT; —- Eg- XWJJØZijy IM¬

« Izu-« Jxxzs y« soc-Zo« - Mit-c- OF

- Jk«:" « «- v «

, « »·
HAFT - GW WI- W; M «M « , «¬

LJJIÆ i-.-.:....-. « W Z JE« »F
ji« if- JZHÆU M HI- Jst-«Ø »Ist-, ts-« ;;V« Its-L-;
: M ÆM »J« -««-s FØ XX f« »Na-,¬

« -«I XX« ,s.«,sn- Läst- 4Z7s Las-.- MJMÄEH types-«- XJAY

«--« »Um- , JJ L JQ -«-AÆG-Æ
- ;- chdy ¬

XWWH «-,-.z- M-« ,«,«, ».««« »s:

; us --H-« M · -M««,«k »Es-« Zins-: z¬
« »L- sp WI¬
L--«»-i-,4-7- XIV MMTI
W- s. w« Q- 0JX,« «-::-4sz « ;; -««·« zxkøsf
.?««·«» : Of- Fee-M: HEXEN-« ««.» O- « ,

. ««:ÆJ' Its-Js- Ah hzyd MJA .- EIN t, ÄXHkX .

JW » X«-»« zyOzWM L¬

os-- ««««
to-W« M «»«7-«·-«W "J7-7IO«·-wsz- Jst-H««"««« ·- ,

Om den Helige Andes Encheir- Ioh jsz

Blocnstet-Mänad. »
Dagar Män. Ned Mäderleken G.st.
17 O Rebecca M 3.3 8f.«m. Dimma - 5 -¬
T Eric - « M- Upp Okl.7.54f. m. 6
«1«9 F Potentia M 9.27 - Wackra 7«
20 L Caroxina K 10.21 dagar 8

21 SE4 e. Pafk M 11. 7 Eonstantin «· « .
22 M Herining K 11.46 O vi H) « 10
·3, T « DEstDERIA R fm. tin n «
" 24 O Rogatius R 0.17 Mänadcns 12
25 T Urbanus »Es 0.43 slut 13
26 F Wilhelmim »Es 1. 6 Gkkassf m. 14
27 L Bde M 1.26 IF —- —— 15
. Christus lärcr att bedja, Joh. ts. » « «¬
28 SEBöm Sönd. M 1.46 Germanus 16
29 M Maximinus M L. 8 -— —- 17
30 T Basilius M 2.31 ——. —- 18
31 tmO Petronella M 2.59 C Nörmast z19
. Up Midd. Ned V ' idd. Ned
DIS. T.m. TM TM ngg DR Man Tszk
j7 3.s25 11.56 8.29 25 Z. 9 1-1.57 8s.45
19 »3.21 11.5«6 8.33 27 Z-. 6 11.57 8-.-49
· 21 3.17- »He 8.37 29 Z. es u.57 8.53
- 23 Jus 11.56 8.41 31 2.59 U.57 8;57