OCR Output

s- --H-«As «z- ka- —:J:e·i- »M— ok-- M WILL »Ur

. -D--2-««--.--z-s« sey-W- - NOT-:- « KTWTT »Es-J « « MS- Måuadq ;
« we- JM zwa- gc " »W- · - 3
H« ;- « »Is- JZM »H,-’OJ"F« T « H« F Dagar - Män. Nedf.m. Wäderleken G.st. j;
·- THE-, J »A- JMJ « - Hm Herr-ans Nattward, 1 Cor. 11. - .- » "¬

IX« WW J-« MADE-« END-«- « 16 SKPaTw Sönd. S- 4.38 Patrik, O " s4 ¬
»- ,(-..«s-«-:2«»s Fzs Hz ALTE « hywa - 17 M Cr: as » · TO 4« 35 R n 5 z
MONEY-»sp- »Es ,«;—.. zi, j, ;, »« », » zzT - 13 T Valerian II Upp O k1.3.238.m. f; IF

m» « « 1 O Bernhard M 8.23 C FKEFMTO «F

. »H-« »F DIE ' « «7«7« ···««« ØÄT « 20 T TM cis-T 9··29 O s T- 8

XIV-HEX« « « « K-? H X« - 21 FVLanqssredaech 10 33 Anskjclm 9"
Xe- —.k few-IX ,; OMJØ GZJ f, METJJIL «- « 22 L BERNHI DINÄQKC Eml F Eveulct » to s .

Eos-Mc U , MAX-Z- OYXH «"»«M« « ØJM - Om Christi Uppsiändekse, Maxia vits. «

-;; KL- M- »S. J « ask-»WMW IWJX «- 23 SKPZFB Dag TO f..m. -’eorgius« U- "

« II Æ8-5Y-7,-« M M? ,-4-«- , Ff-;- 24 ALTE-ZEISS chE M 0.22 ALBERTKNA- — 12
Kin- DER-. THAT-«- WTTMMTF -!.:;-.»«,- ""25 IT Maxcus PT 1. H Kxaxt · 13

«- 26 O Eiern-Z IT - 1.42 GFL 3.328;1n. 14
« 7«·,««»- «-«" FJYV HZF »F- -««-« VI-« 27 T Aneimus « , R -- 2.12 Klar-r 15
Cz MAY-» Jzz H- «----»«»--Hx» .-». gis-F Chaise T 2.37 , ..- — » . 16
«- . 29 L Tycho THET 3. 0 Maler 17

« -;-— cusp , J«»,.X2
Zjck.- Aas-;- «.«»4-, Z- L, M « ;- P JYZH v Jesus gär genom lyckta Dörrax, Joh. 20.
H-, ««.z»s««-«, »z- MMssssss »- . 30 STI e. PLTJE TIT- 3.21 Maxianus, ex 1,«8

M« zi, , -»«.-;2« « QJ « DO Upp Widd. Ned O « Upp Mkdds . SNE¬

’«k Mel-( .- « ös- »Es-, z; - A-" z-M «« « « TOIRO « TOTRO TOIR Tsago Toxno Totno’ — quno «
HO- W »k- «- W M «« 27 4.T ) 11..59 s7 18 25 4.19 ji«-Es 7.38 —¬

· F .- yka - · (· 7 7 . « :

F? F- THE-»t« «-« M M c- soc-ä- s OCUUMMFFFWU G 19 4736 , XOSJ - 23 2 4«1 11458 7.4z

4
Ez- »Z« -;«« · « 21 4..HU Il.59 7:28 29 43 9 11.57 7.47
w« Jky , XÆX «- ».« 23 CFTI jLSZ THIS ZU 4. 6 « Il.57· 7.50

U« ;., F s I’ F « . «

? XTME

O

¬