OCR Output

——» -—---——U-.---——-- N-- - - - f · . · - U-— k«

c-, J,«- - -t«, »Ist-. ÆZLAO:'I st AM M MHFUFSJZ

- -.-.

. ) MARTlUsz v , · OW« ji«-; «,»n,1,» Mal-ff a- - z,-,M"«»«rz- , :
EsDagar ,.x ... » Mån n» Upp Wäherleken Oft « J JZW »Es-» « ·, «.z,, QZTTT ; »z« ; sz
«—.1 O Arbia R 4.28f. m. Klart 18 Ier « »Hä- ZU HMZ

s2 T Ernst R 5.1-2 Mater 19 · Jsf z «- XZJX 7 s- »Es ¬
—3 F Cunigunda - JR 5.44 —- -- -" 20 - ««« «- Apis-»Q- MAX-»O
4 L Adkmn H 6 12 » Klakt 21 Je« kl« «- 9 Z,,M,(,-zizF-7-U JZFZYU
Christus förkunnar sitt Lidande, Luc. 18. « . ais - »Es-« Eis-: »s. :-«-Z ««»« «- YOU-s ils-X¬

« 5 SK Festl. Sönd. H Ned kl.«-.29 e.m. 22 IF HIJZ f» ,-«z EIN-D- zz X WHAT-»¬

6 M Fuigentius A 7.17 Conon) 23 sp » » «- » ; JJ »L? Oc« »
7 T Perpetua W 1846 C Narmast 24 ; ØF « J: « « -);- ss«««««« « ««««s

9 T 40 Martyrer NI ITJIZJ i Klart W ' H .-·-«S:?.-«7«W :-z-z»- J. H Z« MOYJ
10 F Apollonius M fm. 27 - « »A« il « m- FULL

A « sit ,- -;-:¬

, 11 L Windician M 056 Gregorius 28 » » «
Christus frestas af Djefwulen- Max-h 4. « , CEJ ZEOMJ «W 77 -«Z,,-" ALLE
(

IF ZEIT i Fasten 2 6 K I Böndagengg - Aj« « END » MI- WY --«««--«-ij: «
icephorus IX 8. 3 Okl.5.54f..m.) 1 « »- OHP
14 T Mathilda W 3439 . Klart Mars-m j»«- sw- J» .- Z« »Ja-Ag- «-«».- J
15 O Christofer » M 4.25-- med - 3· Mys- MAX- J-? «42-:;, w, , « J,z-«»«. ?
16 T Heribert IF 454 lindrig 4 XWYNM -««» -·«» J« »M« »z«
O Upp -Midd. Ned O « Upp MAY Ned , , «- « s- XZJXJTA
Dag. T. m. TM. , T.m. Dag. « T.m. . T. m. · T.m. « JJ « « JE-« « «««««« HJJ «K?«:Z
Z f CI Bng 5.32 u CZZ : Bärl- "" II O « XIV-« Æywä J« «
s » 6.48 12112 5.37 13 624 tesio 5256 «-?Js-7 »Es-»O «- AVE-is sit-( HEXEN-— Les-J- "
7

, III-? Axt-»J- A- Asyusæøcy ¬

, yw :kN-c-p-sko- W«

f - FML seyn 5.4215 cis-E 12.9 »Es-« i XÄP- FAUXXJJJÆMP WÆEY H
,."-.««-«-0-.,.— CI « « f« c ¬