OCR Output

X

G ZKÅWXMAHJJNZJM MJZZ XII-»H¬
MMÆMCVXF III-LI- WITH-, fe- -W«¬
mz Zyg F IF äs- »O ccza disqjsøch e ,y ,;UFA.. «
wär-« Egny Ists-De- czzä TÆMUJO I ROHR-z
HÄLFTE-verj; JYØÄLUUJ ZZØ USE-Ec- Its-,¬

ZW, »- , «- -.».». - .-·- «-.-:.- ¬
HFEZZF «T«Z"« HEXE-» HEFT-Es

J; Tåevy æxwizw Use- fa-: LI¬

WOLXZ Ade-q¬
HAL¬

Mai-c

«sp.- If- ÄKMZE JUN- sm- «-«· G ZYJJEXCETZ km¬
Der-M It , Xeå -c« - ef«
txt-, ZE« M w chsss gis JA«

CI BE ZE- CAN-« Les-w- .¬

IIIwa ?
C HE- ngk Z, ZE- YOU -- »Um- ,J.-·k
ye¬

(2 Mig- MX :- »z.-«-(- --L«;"-z-«
;- mk:--s »k- Haku-Jä-« M- --:?t

fins» h» lka arti-.- .M q- ,Ie·ckk«z( q , C DE

Ef« — « Cu« CCJTJQOX e-,«s s, «
l hu Jo- as,«a·6- Y«:« XE-! » .
X Näh HAVE MJCM ØMM TA- f ,

l- z« ALLE-Yo, JMIÆUJJU If ¬
« ts. s- kgp Ja ssts.-- j NO its-O¬

Thors- Mänad.

Eis-H

— Dagar Män. Ned f.m. Wäderleken G. si.
Om Bröllopet iCana- Joh. 2. s
16 SEIZexTrett -D. W . Marcellus 4
17 M Antonius M 5.j8 Snö S¬
18 T Piisca - H 6.20 och 6
19 O Henric . H 7.10- . Blåst 7
20 T Fabicm W Upp O kl. i.1-e. m 8
21 F Agneta M 5.:-:;9 0 ; »H) 9
LIZL Vincentius W S. 52 Vkulet - W
Om Höfwitsmannens Tjenare, Mat- th s,
23 SPZOTWUIQ W 8. ,5- Emerentia ' ji
-24 M Eric Trank-L IF 9.1«7 — Maler - 12
25 T Paulus » Ky«10.27 52 —- — 13
216 O Polycarpus Ä- 11 37 —- -—- 14
27T Ehryfosiomus II f.1n. C Fjärmast . 15
« 28 F CARL Æ 0.·-:6 RFL 1.«.1 e.m;
29 L Valerius AS 1.54. - Shö 17
Jesus fofwer i Skeppet, Matth. s-. s
30 SF4e.T-rett.- QDÆ s 1 Gunslla 18
31 M Vigilist Æ 4.— 5 Snd « 19 «
G « Upp Midd. Nedl O Upps Midd. Ned
Dag.. T.m. T T. m. Dag. T.m. T. m. .m.
17 s.44 1210 37 s. - 12.12 3.56 ,
8.41« 12 u 341 27 8.26 texts -4. t
8.37 12.11 Z.46 29 8.22 « 12.13 4« -.6
s.-34- 12412 3.51 Fix- —- ask-—- , tat-i m
. , , « s « «
.f:,«-.-""«,s «- 7»«-,. » « -«— s-—- ;: -" fz-¬

- «ka