OCR Output

— — -. : « W-:

l c- t L-— g
ÄNUÄRLUF - Jrlmql«-w»4«-M- Jmsø «,4--t-Ma--I::?)
—- - J-««,t.,-k«,q, ,« -,« YHIJ JOH-; XII f¬
Gif, o Jesu, Tröjd och lyckaf « :- » 4
—- A OIW -« «4-·ss Tftychquj »f» f«M m仫
Dagar « Män. Upp Wäderleken G.st.

, . mearX - XI »G- - NXHCJ XI II ZUEWWZ
Om Jesu Omskärelse Luc.» »z. « XX- « ,- .
l LKNyarw Dag. M f.m., . — Dec· Los --«y-..-Z 7 «-)«-» «-«-«J»«J.---6 IM- »L- J-»«

« Om LChristi Döpelse, Matth. Z. - . ,«ck » « « zi» -·- E »E« ä¬
2 SA- n.e NJDÆ 4.12 Abel, Seth 21.7,’, J-« «- - .

70 est-,¬

3 M Enoch MS 5 .20 Anm. 1829 22 - z— «,·-,, (-.... ÆZZLX Z; .-... WH« «- jmgi
O Sinnean M ««« »J¬
ZU- Its-D E.TretstsDag M Es ;:d G kl.1.1;2. m. 25 XVI- z««"««-««XY«J » ;
«.-7 F AUGUST » « v III-F s. 7 Mulet 26 ·- ÆY sing-«- ssms WI--« By« N «- ««« z «
s L Essai-d - IT 627 —- -—— -27 2 iz «- Ass- « M..--«.-» »J- w -» ----»»«
, sz christu8. lärer tTemplet, Luc. 2. - » M M »U-« Its- ¬
19 SAI e Trett.-·- D »Er- 7. 49 Julianus z 28 - JEA- HZW «« «««»L—.2
ti) sTM Nicanor · »Q- 8. åz Muiet ; « 33 - MswfØMy »«,- XX- W
11 · Hyginus P 1 m— «-—— :¬
12 O Arcadius I « f.m.L E Närmasi 31 Esskyyb . ck » Oinwa ksä LU; »- Z
j? F STIM- Z - g Fig Klart Jap) g ils-Jesu- CJM Mal-n Our- J X?
. auru - . . M¬
« « « -."-z MO«-r-«-—- zw- O LIE¬
O U -— Midd. Ned O kupp Midd. Ned « P Erz-HO¬
: Z Das TIT. « Fåkg. F.U·;. Dsgs F R käm-; Täfgcö . t(,-«k««tle-«J—- ZHJ RAE-Cole-, . FLØQ
3 859 SUP- Jåssio 13 3152 - 151 g SIE- « - » Zwist-»Es «»-««T«D.s- JOHN
s Dis-MS 12 .13 t. . »so n. 3.2,
7 8 56 123 « Jus 15 sx47j arm-J »Das Ak- YMØ ZÄV « OTZI -«'»-c-öw-DB«

Jstchxeu stets-»He e « see-z GWCUSIUL

«¬
Oft-J M its-WEI- ob HEXE-«- JOH¬