OCR Output

IWWC CI
«»«««9«««««««««««««««7« ·««- «««

-H-W»«
O

« :««V«7«

J-.

Muts-« «
. s - s- ·k.- 9«·-« NO

-J«

För Skott-Äret
Efter Frälsarens Christi Fd odelse,
l 8 4 8.
Till sTOCKHOLHs Hokisont,

belägen wid 59 grad. 20-:- min. Polhöid.
Efter

QQL

WILL PMB

If

MMLLM

»O

wiss-ON

Hans Koengt Maj:ts
Nädigsie siadgande,
med utestuttande nprivilegium,

af
Deß WetetnskapG Akademi.
»g« Is¬

¬

y M LIMITng MM

II

M ME¬
sz

Stockljolw V. Ä. Norftöst sc S-öner.·. ,
Ex. säljes, ha ftadt och stum- för 4 Skillingar B: koxz
. M

XLOWQOQ