OCR Output

ZTGCKHOLMS Post- Texa.
till Hwarje Orthärifrån afgär,

dag, T Tischg, O
och L. Lördagx

A.T
AlUIgsås-M Bis
ArbogayM " THTQ
Arwikm M Th.
Aftersuud, M. Th.
Afivesta, M. TH.

Bjasta, TO F.
Bollnäs, T. F.
Boråholim T. F.
M. T; TH« F.
Borholm, T. F. - - «
Bastad, TO. F« ,

C. . «
Tal-nar, T. F. ¬
Carlsbotg, M. TH «
CarlsHatim, T. F.-·
Carlskwnm T F. .
- Carlstad, M Th.
Ehrjgsimtgkaw T. F.
Chri me anm, M. TH
Timbritshamsåh T. »F¬

Dalarö, T. F.
sDöderhultswik, T. F,

Ekolsuud., «M. TH.

ThBF

I

X »

Iwawwmg ways O moqmq;s
T ,

8Gelsingborg, T. F.

EksjoJT . F.T«
EugellzolnhMT IF

Estilstuna, M. T F.
F

Fahlun, M. TH.

Falkenberg, T F.

Falköping, M TH,

G f M.GTH

agne ,
Gesic, T. F.
Grenna, T. F.

Grißlehamn, T. F.
Götheboj g,M

Halmstad, TH. «.F
Hapamnda,s T. F.
Hedemora, M Th.

Hernösand, T. F. »
3ijo, M. Th
7iHudikswall-, T. F.

Hpkb H- »

B:sk.o j

.qmod0.

HTTHF

samt- Degen dä Post-en
Hwarwid M. betyder Män¬
Onsdag, Th. Thorsdag- F erdag

C

mass-wo

.«Dqu-s

inetlansO F F.« «