OCR Output

VOLK .

De this-trede

..«I-Iemas Gäng och Lysnndkt
As 1845

. Uranus sortfar under hela äret att wiftas I Fiskarnes ¬
stiernbildzI hqn är i syder Iniddagen de«n.2·«7 Mars sich-nnd —¬
IIIItten desII-1.JOItobeI;-: »O »

Satmnus wistcts IIIIderT stofte MenTas äket bland Sten¬
hocken-z stjeInor och närtnar stg wid deß slnt till Wattnman¬
nensz hIIII är i soder middagen den 29 Jan. och midnatten
den 8 Ang.

Jupite- - som i böIjan as äret besinner sigs bland Fiskar¬
nes stimmt-, inträder sedan i Wädnrens stiernbitzd han ät¬

isöder middagen den 6 April Ich IIIidjnatten den 29 Oct.

-»«:·-...».«.-.. « .

Mars genotmchndrar Wägensj SkorpioIIs, Stenboc¬
kens och Wattnmnnnens stiernbilder samt desinner sig wid
ärets slnt bland Fiskarnes stiernorz hnn äsr i sdder nIIdnatx . ¬
ten den 18 Aug-. -· ,

Venujs ät-« sI«·ä-II ärets början morgonstjerna tIll den 16 « «

Maj, hwareftet hon sördliswer aftonstjerna samt lvser ktas «
rast msost åvets Anst. ,

Merkur-ins är längst wester srän Solen den 5 Febr»

- 4 Juni och 27 Sept» samt längst öfter den 17 Apr., 15 i " «
Ang. och 10 Dec. Han tvIde någon gäng knnna synas i «
Inedlet af AprIl strart efteLr sdlens nedgång. .

W