OCR Output

W 7 « dxqs »F -s«,«,-,, » «»», Jul-9.)?ånad. —
XII-«- ,-I- s« 78j -:zL-,·«,: f;:if1D7a«ggMJ« t. s W 7ULPP C? klkkcä « Gsä
« » Co »- se Its-Ist- 4-- cvxgna net « Jartna

— «-AIA- J X- P-; ,-,o-c-s ,::«.«« :c-O-»Ä ist-»vi- 8Isss0b0 glgihalin V . Æn ÆNS 38 quiöO 6
XVI-M XZL »- XJ'««« -y -;«· « Ifaac « OTYFF EDBL « , äswp 7

.7 »U- « - s- - LOL Jaco HEFT-« It sis1fhszsm MIJJZO ¬

««-,z-zck Ezz- zfsss JOSE- MÄJ4U «(««« . Om o)a nui Wittnesböid, Joh 1

« »«-;-·,«» J-» , , X, -«» L J«-T»-»A» 21 SHPZÆ iAdvent. W f»11105Rkl.11.31e1119

J FI. ZZJ WZÄM «- »Z- VII-J¬

Its-X- stJss-J«--7 Jkøfws X¬

« cis-es jkfxyfszäj ."..J «-«««-«.,zJ, » -6 Y- - UN»

H ;X-W»Jck.x GMUM - JZN RGO-Miss- er¬

MAfZÄEÄJ ,- JEAN-z- Jl- - «-»:J-«J J-«;ø

««· «« Jfk ji? »J; « m-:--J-»ss-6, HEL-« «
MAX-. —z.-«—-,.«« J¬

szk »wir-»J-) H» »»-zs JÆWI JZØIMYJ

.F;-"«- Why-JE- JA¬

»k- .¬
JPWZEZAHJ HXI WJMÄJ -««« J
HÆ f » »Z- ØJÅ EIN-HEXE

»Es-s¬

sw- XII
M -«, -.«-.«»c-,—·-!».-».J 9 7 MTMY SICH
? Päxww «- -K4«,»s- «.»-»«,Z: Xxffastw j- J--ekz
Is-: »EsW « XVI-THE z- »z« D- -. sk- «¬

22 M Joseph · II- 0.17 Winter-Solsi.)10

23 T Israel I- 1.34 CZkL 0.40fm.)

24 O Adam, Eva M 2.5 ,.Klara 12
i25 TF Itzb Dag M 4.16 »Ah 13
26 FK -Step«h. -Dsg Æ 5 ZJJ .,blidsa ·. .14
27 L Jok) Evaäggksyis «- das;(·««zar-«-z Ost-Its

Om Jesu Föräldrars Förulndram Lm« 2.
28 SKm e. Jul. K 7.56 Menl.BamsD.16

· 29 M Thomas Visi. K Ne . . . 17
30 T David R 5. 52 Cxtörmast 18
31 O Sykwesiek R 7 29 Stmm . 19

Lof, pris och tatk, fke dig, o Feder kare! · «

O Upp —Midd. « Nedl O Upp- Midd. « Ned
Dag. Tun. TJ Tm..Dag-. TJIL T.:.«m. T.1n.
17 » 8..56 11. «56 2.56 25 9 1 12. 0 Z. 0
19 8.58 11.5 ·2.57 27 g. 1 12. 1· " 3. 2
A 8.59 ji«-is 2.58 29 0 «-1 12. 2 Z. 4
23 « « 9. 0 tgxsg 27595 21 9 o ig. 3 Z. k;
« .- s- T

· sc «

II

- H