OCR Output

F; — , sEPTFMBTH ,
Zagar « Män. Wäderleken Gst
k 1 VI Egidius · ÆNEDIFL 10 47e. m. Aug. 20
«2—,T Iustus -— W 626 Dimmigx- 21

3 O Seraphia Kfskss -6«".««4( R kluft 22
Vkvfeså «- Its-. 6p56

Zacharias M 7.37 » --—— ——- ji; 25

. Om· Enkans Son i Naiv- Luc.7 . - " ·
F16 e. Tref. M 8·. 8 Regina, O 26

«-- Om den Watt:csig-tige, Lucz 14.
F 17 e. Tref. »Q- 3 19 Korßineßci «. -2·X
Nicethas A .Upp O kl 11. Löc. m.

O - Upp« fMidd. Nedj O Upp Mkdd eNed
· «. . T. m T.m. Dag. T.m. IIan Tun
« v12.·0 7. 1 9 5."16 11.57 6.37

11.59 6.55 11 5.·20. 11.57 " 6..31

« 11.5«·9 6.49 130 5.25 11.56· 6.26.
11458 «6.«43 is» ·. 5429 u.55 Mo

hsvä o

BE

HAVE-;- -».4·« J¬

»- 4 T -—.—.— k-— -;..j,.23
F g? Eudoxus M 7.15 Regn "«:;-«·j 24 «

HEFT-L M
ists-;- z«"««· VA:

IX HY ,2«-..-« M-; »Es-, MMWI -»

7 S
8 M Mormeßa M 8. 50 .gRe n " Tx
9 T Amsmsfu « M 9.47 Okl. 6.396 f.m·.·2

10 O Theodard K 10 58 Äjka 29

.. Izl T Proms »He fan- Malet 30

I- 12 F Cyrus R 0.20 CNarmast 31
13 L Amatus R 1.49 sp Regn sept 1

ow- »J« «"7" ··«"" ««-«¬
XII-—- «El«««

.- «« ;
J-sk -..;.·

.- «""——,(«--sp «
WI- T¬

Xpr w-» Uskw XW XA -·- » ,
;- Fä- 9 zJZM «- Fi» JW »Es-« »sp« ;

«:»29 Ist-HAL¬

··,,M

« gis-is- —---«-s- »H¬

Ew¬

«--«7«««««-·«···· W « M »T- 7H«"«"«·««-"i"« -·

su- Ehr-TM¬

txt-As .Ø,« ,«,-e-. HEXE-OE- « . · · H

.-:M,-·U FZCH ;···;
»H, »Ic¬
«.,-.-«-»-.-. J- JACO¬

·«·«, CVDIW ä· 4
Abt-»O M « ·- . ,» v» T- .¬
:.I«x:: · »O

-7-" -s-, Ost-·

I .

DJZJ NOT-ji« Its-J- ØFULZ
TM J- ØZOH Exz-« ;

A- ÆXO si- , Ins-» UET

JU- Mcj Jed- »Es-A