OCR Output

3 Ssegus Wref Nod Hist 837f..m 22 - - « sz · "».
E 4 M Aristatchus IT 751 SteschanuO 23 M M-»’Y·«"»« Z- W» »
5««’« T Dominicus W 8. 4 Regn 24 W- «- - ÆAØMWMW « s . z«
6 O Sixcus Je 8.17 —- -— - 25 . »z« » « aus«-» »J- . »J¬
7 T Donatus KI- 8.31 ,-— . —- » 26 -«"«« «- , I-» III-L LLE-ON »z- c-«
8 F Cyriacus Es- 8-.47 - Ktart 27 »Jqu —- « - »Y- XI ·
9 L Nonmmts M --9—. 6 —- —— -28-- ij M««"W««z XJ «
s Om den Döfwe och Dumbe, Mark-. 7. » — « » J »s« C. «- »s- , « ;
10 SK 12 e. Tref. M 9.31 O kl. 11.53 e.m. 29 , Weib - zip-E E
11 M Susanna M 10. 5LaurenfciusJ LZ 30 s »M» « « »T- O JEXMFJN LU¬
—12 T Clclfa H M 10753 ZJZillct Zå L J «W -— .-, L« - .» ä?
g 13 O Hippolitus ERST 1-1.57 -4- —- Aus. « » EIN «, » » THE-T¬
z 14 T Eusebius . »Es "f.1u. — — « L MONEY-« gä; ««z J — « 7 ’ · Mk
»- 15 F Wärfmdag »M« 1.16 .. Nårmast «3 sz - — - « « , «
16 L Brynolf .R 2.45 , Klart 4 x · ¬
T upp Midd. Ned di O u.pp- Middy Ned
Dag. -..Tm T.«m. THm Dag. T.m. ·T..m. Hun.
« -1 346 12.6 8.24. . 4 12. 5 , 8.5
Z« 3.50 12. 6 « 8.20 11 4.12. 5.- 7.59
5 3.55 1.2. 6 8.15 13s 4 .3 -12. 5 7.54
7 ,4’. o 12. 5 am 15 4-.18 122 4« 7.49

A U G U s T US
Dagar Män. Upp Wädeileken G st
-· 1 F- Petri Fäng. H 2 2f m. Solxök Jul. 20
"2»L Cathatina - W -(3.11.— — 21

« Om Phariseen och Publicanem Luc.18.

« M · ; ja

« - « K s...-2«.
, .. .

WWW - «¬

i sl WIWuWTQY W«MUH"WNM««0M««««AI «

DE
. IT

HM,L";«J« , Is- ," «« ’«’ ." ·«» « 1

« OW.