OCR Output

. » « « »I-«-»»J-E«XJU XVI-« JOS¬
di A J U s « Hisqu W- Z XVI-»s« OR Jus-«- XMXM

-« ’ Dagär « MITU Upp fm Waderkekeu GJL ÆMÅMJD M. . . »d»— Y- y «
« — 1 TÅChNstleMf »Es 223 Philippus Api 19 »i« - » —- «««« «
. «... 2 F Athanasius »s- 2.3.7 Regn « 20 « « :W O« MÆW - yzkrjx JE¬

TZ . f upp Midd. Nedi Upp Midd. Ned
—- Dag. T.m. T.m. T.m.- ag. Tin. Tm Tm. z»
s- » 44 7.52 9 1156 8.10 s,
3 3..5-9 11.·57 7.5(.5 11 .3 39 . 11 56 8.15 ;
, 5 ..3,54 11.57 8..1 13 3Z3s4i i1.5«6 8.19

I « E 3449 Use «8. 6 15 Z. 30 - « 11.56- 8424

3 L Korßmeßa ; 2.51 -T—— —-— x 21 .«T -.«,.;-e- XIIK—I« -:«-«T « I« PHW
«Om Hugfwalar arnse at««ckomst, Ioh 15. « -,-«. ,- »Es-»M- ØZYJXJZD -M:T- »— ;«;
«4 SKG e PMB. I «« ZKLBöndagen 22 s zw« YW MVJ LIM; H ;¬
5 M Gotthard »F 32 Monica) 23 . Ofsz Arg-W k- MXJOJ J- «
«6 T Sigisuumd M Ned Okl. 11 10f. m. 24 sp. IT THAT-« Z, z-» zis-« XÄJM JXJHJU «
7 O Stanislaus ins 9.31 Lf, Klara 25 - , . MAX-« 9 « ,
.8 T Achatius M 10. 27 « daga—r 26 »M¬
9 F Timotheus IX 1114 —«—- J 27 "· Miit-sk- »
10 L Esthm M 11.50 CFiörmaTk -28» ; · · - -- -s-"«..«»F
Om den Helige Ande, Joh.14 ·- « ; H J W . « - Yes « MI¬
11 Sskpingsb Dag M f. m. Mainertus 29 - ; Cis « — 7 · - »L-«», »Es-Q¬
12 PIKLDaM «PingstÆ 0.17 CIUKLOTTA 30 -Wj;-q »Es-EINI- - . « XX¬
13 T Servatius M 038 Snö Maj 1 . ; - -«-L ask-«- - . 7«« «
.- 114 O Cokova , W 0.56. 0k1.3.«218.m. 2 ; · . . «-,7- «- Mk¬
15 T ·Sophia M 1«.12 Maler 3 z« « s»»«- - HO¬
16 F Peregrmus -. IF 1 24 4 —· -. Exp-— Zy« «- X

o

ps¬
.

UT
H

.« . . . O »
- x .-.4·-)«-.«»W. -(-s A« . .-«-»--s.