OCR Output

-6-C.... 4089 XMZ MA¬

. »Es- Äwstsss ZÅZEO IV ) - , XMZ .. ¬
; Z«;2,5«·)-,-«»:a-z« W JU- 43 Pp-» - Evas-MINI¬
07...97«-« « '«»4 .:z-T"T Msfyåmy Zy, Dagar - »Man-. Ned Weide-skeko
7 « «- -- 15 L- Signa-— »I¬

20 T Eucharius THIS

Z"««" 777 THIS-Z- ZTE Eis-ZEIT TE
, ¬

H

si

« ØMYW 25· T szictorinus

THE
FiT
Lipxsk

F Maria

PL¬
- .-.-..-,L-7,H;:P«.. ... A?

J« JEJZJJX II Exz- --- o » »Es-.- 21 F Hitaxius W
»J-; »s- «- Js- MH XII-»O "." 22 L Pet. Ca«the?d.s IF
My «- ««« zzä . « « Chktstus Utdref en Dsjefwuh Luc. up¬

IF
;--.- « 26 O Ncstok . M
M ä- 27 T Leander M

3.12 f.m.s Klart . 3

MIs- Jzzmw XVI-J ei» « v, ·- . — .
wiss-A- Its-P YMFC DHLJH««: 9 XI-« Mike-Es , Om disn Cananeiska Qwinnam Matt-h 15
Abt-»Ich- ».c-"- F

16 SE 2 i Fasten-W

4. 6 Juliana, CFj. 4¬
4 50 Mulnasz 5
550 dagar . 17 ·
6.10 och 8
6.27 « Snö 9

Upp 0k1.7.5"8·f. m. 10

»Ta- EIN-H- - 23 SKZ i Fast-m Kis- 7.2.5 Tertullianus -11-¬
J- ji 24 M SIzacehias Es¬

8. 52 Blid « 12
10 14 wäderlek 13

11j .40 « under- -- 1479l
f m. » «de"ßa z 1255
4 Fa- dagiikthgxss , -1-..6::

i Di719. m. T. m. T
7.33 . 1214sp 4
19 7.28 J 12.14 5.
5
5

kåZ-« .Ja-! As¬

,.

i 21 7.,«22 1214
— « !.JaTz·. 7.17»» Je 13
I

I

O s
. S. »l» » «¬
i , O« s

»m- ..-m. Tim¬
—.25 —7;s.;-1.x 12.13 5.17¬

WHAT-? W«..7J E u Miit-. . N d»s " - -. u szM Nd
er—ZD T Pp l oe ) chZgO q« pp «TI « e·
Oz¬

-27-- .-7f-.»:6;:- 1.2.1-.3 5.22 .
»Es-. — , , - -.---«U«- THE

« Gäst. v »

".1. H«