OCR Output

j« « F . " Aw- -««»«1 « «- ,
FEBRUARIUS, - WEI- Wj Jä« »- Z; "y

. . - .. - Ef- « X» »¬

« JDagak f, « v Mäu« YUPP WaderiekenJ Ghstd JZ HAVE-»z- jx,- y-- «

1 L MAXlDHLlANAÆ 3 17 f In. g an. - K -e,?,««-· 's-1H»-«,«-:v. LØ »Es-« .- X-,-"ÅYZT

s s ) , Christus fdrkunnar sitt lidande- LUc 18s « z» ««-E»«-7T-Ad:5 - A¬

2 SKFastL Sönd. M «4.34W71763Kyrkog.421 f k m » :-994J ¬

3 M Blasius H 535 CNarmast ·22 . »T- H-; JHXJH ?«;-·»z» 7«j«9

J - sp4 T Ausgarius K 6 21 - Vlkda 533 « « c« - ... -.-.«y..J-»--« ,¬
5 O Agakha R 6 N53. —- « 34 ; »M- ZMMHCJ mä ;- - J- zi- «
7 F Richard R 6 10 , Kkark Lg ·; J J, ÆZJJ ,W, «- -5 LA- ZJUOJJ «
«8. L Maiachsgxs A Z«37·« «·· « " 2 JOHN »V. p »Hä- -- Y« :z
Christus frestas as Djefwulem Matth 4. » - sz »- » JAW «,-,- JJ -«- «- «

:9 S 1 t Fa an E- 9 2 APOUMM 28 ««« ¬

10 MÆEUGENEA M 10 24 - Mulcts « 29 AM- Jzz Mex- « W LXKMZJ f J ·
( 11 T Euphrospne Z 11 42 —- . 332 XII-r » s-? D » W ·
lis; 12 O Eulalia — cis-F f.-,m.· » — »
13 T Agabus M 058 M: — Feb« 1
. 14 F Wallentin JÆ 2 8 Okl 612fm 2 — H¬
Upp Midd. Neue Upp Midd. di « -«-::-» M «

stsgs D DIE-. Dxxsstsss szk Dssgz »s- «-i--· .

: F Eis 32314 2120 B ZZZ BE .- IF »Es-«- z-M FULL-?¬

« . -« k« s. 4 12.114 ..26 - « .

Es g 7 59 thij -4«31- i15 7.39 !2.1.4 " 4.51 By ,;ÆØQF»M— »«JM FOR-» WW
L - «- «f« . szwd »F Fi- , : z-« A NR M Jst s. v ZJTTLY E- Ässrlp zw« -«. O-«-.-T« HHMETH