OCR Output

NDMMJHWUM »¬

IT «J- »Geh-P

»He-THE
WILL¬

MMM:;«¬
XAMX

HA-)

MIJA

i

JG

E
J

m. och straMw sig ons¬

»O zsdksta Qwarreret.
: SistaO

fressen
" sflyttning till fckregsende dan.
"timmar,
Häng tillhöra de ntfatte timmarne förmiddagen euer
eftermiddagen, alltsom de stZ efker eller föee F midd

qunerkelsetu

» Dekea ät« inträssa fpea föemörskelfeh neinligen twä i
Solen och twå i Mänem af hwilka likwäl endkst en i Stolen
och en i Meinen blifwa bcir si nlå ga. Solföre nörskel enböejar
den 6 Mai kl. IGIIS ’f I» ntm kl. UIJLN e.1n. och streic¬
ker sig till en senkt-IF af solens diatneter. Mansoxmmkel
sen börjar den 14· kl. »O 23 f. m.,- Auf-n kl. 3540 f.
fein sjettedekar as ntånsiifivmk.

J.
. I«

bemärkelfe. »

O Socken. z

c? III-Wes. L
?ymsne.

O

Tecknens

K- Vet yder Sen- och Kegtkdooqar
llmnne. h Satzuqu z- anitetu
Vetters-J TH.JJZe1-ens.«iijs. C DIZZnen. ,
O Full Iane eller Reden.
warteren W Wädnrcu. Æ Ogem XX

Weg Kräftan III Lejqnen IF- Jung¬
frun. M Wden. M: Skorpion. III Skvttem
R Stenbocken. »Ah Wattnmannen. I sFitkarmn
f. m. fermiddagew c. m. eftermiddagcn. kl. klospkaw

HEROLD anens nppstigande, F Nebst-; gande genom Dink¬
( N edAyFming tell e rerföljande och )Upp¬
G..st Gamla stylen.T .·«
Wid Mo anens Upp- och Rede

Twslling.

Ul.. MEUUTCV

’ I¬

t ., f — ¬
- , —— « I f- "-·- JOH¬