OCR Output

Maimköpings den Skara . .
Mode-da (kr. m;) 4Skillingarpd
Moka . -. . 4 Mk m.) .

Metala deing tsSköfdeIEe .
Må tLSlättcingM

Iölltorpk . .« 27
f öxstetåsk cis

lillak . ;

M rylkångclt if«
s kam ap a en
tElfsb. Län.
Mrlunda : Cat¬
. mar Län. .
SskdsrrkdpmgM .
Ndxrteljcais . .
Alcid O O« O I
Sandesrum e Erört-«
Engebo (kr. m.)«««
SCHOTT-mirsM . . 1

EchadUe . den 2
Ehri dahla(kr.m.) 7
EhxistianopelsQ

Matorp . .« 2

kmngsässIk den
Backe-by ·. .
Garn-disk- .
" LebyK . .

. sägt-Ya- W
a a o

" ukdpüth. 12

q

sB
B
U

W

00000
U

tsSöderteljek·.
sSölfwitsbokgckr m.s)32?2ftocodak .- .

NTI
3 Tjufkilshufwudf

StrengncisR
Strömstads ¬
ISnjmanåL ¬
Säbv .

00«0000-00

lsSölfwitsb org
GrimarknaM
Jorshälla . .

Lorup . .
TrosaM . .
rädet . .
Jönköping. .

Läu (kr. m ).

24 Kongxsbro i Ihn¬

köpings Län

Uii DECEMBER.

LöfangerK stälk
Momps Gästgift

waregärd .
Nordmalhth
vay .
Papalak
Piteöiab «..

sxucäGainxastaM ZLi

.
.
.
O
.

OOOO

Mönch-V .

.. Jus-—- «¬

Kongsbro i Caktm

. 19UlrithehgthI

smrkcekjamnss

UpsalaÅQ ·

25 zWadstetsa .¬
18 QIkcnbergÅc .
6 chex sdorgss
IJWesterwikQ
19 Weriö . .
14 Willhok .
62Wimmerva —
24EWittsj ösk .

4jÅ mälAe .--¬
4ÄshedaKeregar
11 Odeshögsbp .
öläsx jehult . .
5l regrnnd .

2261 ste—bpm .» J
Utir NOVEMBER

24 Södevköping
Wadstena .

teiWaldemarswiK

WrigstadV
7 Åtwid i- o

14 Skara H
BSkellefteäM
SSkinnatW
iSkästradM .

12 Umeä . .

iWimmerW

Wxsfwer Torneäk

III-stossqu

O
O
.
.
s
.
.
O
O
.
.
d
O
.
s
.

O

-.

JOZZBZQQZZOMM

—- »
. 241

10

M

R.

E«I

Es

13

42
S
H

W

Förteckning pä de matknader, fein hållas it »¬

e

Skeipnæsledingsberg . . . . . . . . d-. 27 Dsd «E
Bjöxnledingsberg. -. «. . . . . : .- d. 4·« Juli E
Tilrütn o O i O o o · « O O O O o d« 11 D:V «
Næröbjerget . . . . . . . . . . . . d.25 DO¬
Christianfand ., . . . . . . . .- s . d.29-Aug.
Leirdahlsövcn . .- . ·. . . . . . . . d.s«26 Sept¬
Veblungsnæßet O 10 0 O -0 0 O O O O f do-l 3 Oct«
Mælen OOFOJQOOOOOOODQZDID
Trondhjem . . . . . ; . . . . d. ZDw
Ehristianfand . . . . . . . . .. . d.10 Dw
StaVanger . . ·. . . .· . . . .24 Dw
Skibotten i Lijngens pastorat t medlet as Nod-I

Noxrjka till Swerige gränsande oxter är 1843.

medlet af Jan.

. . O-. O

Skibotten i Lijngens pastorati

Lillebammer eller Vignæs . g. 24 Ian;

Chiistiania «. . .- . . . . .. . .- . d. 7Fexbr.
Drammen...-...« ..;..-d.14D:o
. . . 28 Das-. I

Skie
Elveebakken c Alten Talvigs cui början af BUka I

.
O
O
O
cke
O
.
O

So
Grundset O c o O ·- 0 O O O o-« O 7Mars E
Levanger..,...f. ,....d.7Dd
Kong sbetg . .- . " . 7 Dw
Skilsotteng i Lijngens pastorati dlet af Mars Z)

Trondhjem . . . . d 27 Juni

O O O .

Eivebakkcn i stutct af Nov. ) .
Levanger . . d. 75
Carlsbotten i Varangerbünden r Næst Socken d; 11

,’) H den dag, Fogden komma- at: bestämma. , ¬