OCR Output

Torshälla, M. T. F.

5 Wjik, M. Th. S
Treueborgp T. F. 8 memerbw T. F. 6
Trosa, T. Fu 4 VIIis T. Z 10
Uddxwallw M. Th. 7 Mied- T. F; 8
Ulrccehamth T. . 7 » A.
Ums-öd T. F. 8 Ybyz T. F. 8
Upsalcy T. F. 4 Ymah M. Th. 7
. W. Yuäsct- TO FO 9
Wadstena, T. F. « 6 Arm-w M. Th. 6
Warberg, T. F. - 8 « - .
Warnäs, M. Th. ; 6 As, T. F. 5
Waßbacken, M. Th. 6 — «
Waxholnh F. 3 ödeshög, T. F. 6
Wennersborg, M. Th. 7 drebrw M. Th. 6
Wemamo, T. F. 7 öxegrund, T. F. 5
Westerwik, T. F. - 6 Euer-fund- T. F. 8
Westpxäs M. Th. 5 sthammar, T. F. 5
Werth, T. F. « 7. »
Bref ttll Norrige kunna afsandas öfwer Sei-Gustav¬

Carlstad, öftersund eller-- Hapgrandm allt gfter ä desamma
tecknade Ad·reß-Orter, och Uppbares för hwarte Lob 10 Skill.

Bref tillsRvßland och Fxnland chartcras pä Grifle amn
eller Hapathdw och betqlas sör dem somjändas öfwer risse¬
baixm 8 Sk:ll., samt fdr dem som gä dtwer Haparanda u
SM. Loder. · , « ·

Nyfka och Finsta dfwer Grtslehamn httktgmmande Vref,
lösas af Enwttagarne med .5 Sk1ll., och de öswer Haparanda
med 11 Skillingar Loder.

« Bref till och ifrän Dannemarls betalas nzed 12 Sk. Lod.
Underrättelser umr KongL PossOrdmugarnn —
1 Angelääne Bref får man m specte rekommenderade,- och
krb lles geua thtenss «