OCR Output

« Mär-. Upp fxm Wädetleken G.st"".
Ost-H- TM Johannis Sändebud till pChristmm Matth.1i. 5

OxJ Js¬
J 7MAW «¬
Ä7 XII-»S.
MAY

Moos-OW¬

T WILL-dis¬

HQAW

; psl Ssk n. e. Iul »F 3.34 Sylwenek 19

J »L- ; Jus-«

SKZ i Advent. M 350 Jgnatius

18 M Abraham M« 526 Mart « 6
19 T Max « W 6.58 Nårmast 7
20 O Jacob M 8.l4 Q, Snösiafk 8

21 T Thomcstpostb»HeL Ned S kl. 6.21 f. m. 9
22 Joseph K 4.47(-)"i Rkl.11.53f..m 10
23 Jsraet R 6 17 wiss-rek- Solst.) 11
OM Johannis Wittncsbötd, Joh. 1
24 SK-« Advent. R 7.44 Adam, Eva 12
25 MA- Inthg H 9. 8 Regn 13
TM Tk Stepl).-Dag A 10 29 Kkart 14
27 O Joh. Evang. »A- 11.46 Sndsiask 15
28 T BeenLBamsDW f. m. O kl. 4.5e.m. 15
·29 F Thomas BUTpr 'AS-« 1.3 Mulet - 17
30 L David W 219 C Fjarmast 18
Om Jesu Föräldraxs Förundram Luc. L.

Its-Y- - Jst-: —-· ¬

Lof, pris och tatk, sie dig, o Feder käres

O Upp Midd. Nedl Upp Midd. Ned
Dag. T.m. T»m T.m.D51)5g T.in. T.m. käm.

1.-' -. «::»;-..;-«-.-s « s «- . . «. « . ,
« .-.s.«s-s-.-..·. » « « -»- 4 . « .. · .
NW »An-W JucAM m Use-W w---x;k1-«
. « , · . .
- »
. «

8 56 11.56 2.56 9.l 12.0 0
19 s. 58 11.57 2.57 27 9.1 12.1 ZJ
21 S. 59 11.58 2.57 29 9.1 12.2 3.3
23 9. O 11.59 2.58 31 9.0 . 12.3 . 3.6