OCR Output

»« .-»8EPTEMBERY «. »·
. Dag—ar- - ch Mäderlckm G.
1 F Egid-ins 9 0 Okl. 6 35f m.
2 L Justus Ke- 10 4 g Aug-) 21
Z « ««·- Om den Döfwc och Dumbe, Marc.7
IRS-K 12 eä Tref. III 1L LZ Seraphiaa

F 4M MDW å f. m. « W
5 T Euo oxns 046. « da ar

S O Zacharias R 2 10 ««-—-s· -—.¬

Z 7 T Regina A 332 -—-— —- 26

g- 8 F« Mormeßa Jä- 161pp O kl. 8. 9 e. m. 27 « .
9 L Ave-USE I .9 Muset 28

T

z Om den barmhertige Samaritem Luc.10. «
, 10 SK 13 e. Tref.Q 616 Tyeodarsd «——«s..«.-.«29
11 M Protus « 6.2 25 cher « ¬
12 Tv Cyrus 636 C sjårmast
13 O Amatus 6. 53 Negn sept I
14 T Korßmeßa 7 .15s Kunst 2
15 F Nicethas M 7.48 Maler 3
O Upp Midd. Nedl O Upp ZRidd Ned

Dag. T.m. T.m.· T m. Dag. T m. a-.m. T.1n.
’ j- 4.56 2.0 7.2 514 11»57 6,39

z . .5.1 11.59 6.56 11 519 11.57 6.33
5 5.-5 »He 6.51 13 5.24 ji«-se 6.27 ,
7 5.1o 11.58, MS 15 »Hu-zi- . gis 6.21 . ·¬

ALTE

. - -— geg¬

- «
.«1—TE
IV s
s . i

, ¬