OCR Output

IMPPZ »A- ZE- Jck « CCT

Hö-Mänad.

sich-»z- W-. MJZLC Häz

Y« H »¬

25T

»Es¬

Margaretha M 10 20 C FjarMCN

Jacobus H
26 O Mmtba
27 T 7 Sofware M Ned
28 F Botwid W
29 L Olof

Dagar Mäu. Upp
17 M Alexius I 9.47
18 T FEEDKIC - J 9.5
ägg Sara M 10 6
- Z » " 21z5 « sJohanna Of 10.
XII-« As« sssss 4 Z-: ZEI- eg- 22 L Magdalena « 1112

." Om Phariseernas Rättfärdighet,
23 Ssk 6 e. Tref. N 11. 58 Emma
24 M Christina

W 8.32

821

. Wäderleken
Klart

Regn
Solrök

Aska

Regn

Om Christi Förklaring, Matth. 17.

5
6
s
9
0

M.atth 5.

M fimå Rötm hör-M E

o c Us) F
W 224 IF- »
HEF- kl 6 55 f Ip. 15 Fig-«

G.st. ¬

1

’ 11

16

as .

30 Ssk 7 e. Tref W 841 Abdon . ,
31 M uHelena sk- 8. 50 C Nårmast 19
0 Midd. Ned O Upp Midd. Nedk ·

- Dag« Tlld m. TOUIO TO Ins Dag. TO mo OMO OMO
- 17 . 3.14 126 8.56 25 3.30 12.6 8.41 :
19 348 126 v8.53 27 Z.34 12.6 8.37 is
A 3.22 12."6 8.49 29 3.38 12.6» 8-.32
23 MS 12.6 8.451 Zz 3.43 126 8.28

v D ) . i