OCR Output

. J«UI-IU8¬

Dagar- - Män. Ned Wixderleken G.st. »
· 1 Aron FIE- 10.13 OFjarmast,Jun.19.
« « Om det borttappade Färet, Luc. 1F. ,
F 2 SF 3 e. Tref. IF 10.22 K 3Bondagen.«20

3 M Anatolius G 10.30 Mar.·Bes-5k.) ·-2,l

4 T Ulrica K? 10.40 O kl.8.14 e. m. 22
: ; 5 O Mekcher 10.52. C Nårmast s23
»;3-; US T Essai-is 11. 8 Regt-: 24
7 F Claes M 11.36 —- — 25 —
8 L Kilian Æ f.. m. Klart « 26
; ,- » Om Grandet och Bjelkem Luc. 6. - .
«F«I-: 9 SA- 4 e. Tref. Æ 0,13 Cyrillus - 27 —
·.-; i 10 M Canutus K 1.12 Fz 28 ·
It T. Eleonora Es- Upp O kl.6.18 e.m. 29
12 O Herinan R 9. 6 - Kiart - 30
13 T Ioel R 9.i6 och Jul. 1
44 J Phora-Z H 9.26 Bläst 2
15 L ApostL Dein. H 9.34 —- —— Z

Om det stora Fifkafängetx Luc. ö. ,
16 SK 5 e. Tref. CH- 9.40 Neinhold E
Upp Midd. Ned C-) Upp Midd. Ned
s-;-s-"-· Dag. T.1n. . TM. -T.m. Dag. T.m. T.m. TM«
- 1 2.51 12.3 9.15 9 Z. 1 12.5 9.8¬
Z 2.53« 12.4 9.14 11 Z. 4 12.5 9.6
5 2055 1204 9012 13. , 30 7 1205 903