OCR Output

METT M -,DII»O-s4-,·-ss B

HEXE-J Zy- AZFL ,¬

OUKALLIJ —- -«;—-i--H LIM».-M.«- G . « ,Somma«r-Mänad.
. »s» J« J- J «7"-77-«ZJ-« » Dagar Män. Upp Wädersleken G.st.
M- M-» Uss JE- M 16 , Justina R II. 9 Halfklart o
f T THE-·- ÄZW »m- 17 L Bocolf H 11.17 — sp¬
E SEND-Ers- CJX « YNJZH e: HA--kx- J-· Om den rkka Man och Lazarus, Luc. 16.
P s-? »Z: , -«-«-j--:-.-- » des-? « 18 SE- 1 e Trsf »Es 1124 Leontius
CHOR-Ox- D « ps- « M 38 THE ZTLTZTETZH T ZIJZHA-.leHJZFZJ
j» « «:Z— y « M- «,-.»;- »» »O 21 O Akbanus W 1147 C Fiormast
MS
N

23F

API¬

-.-Z.«¬

22 T Paulinus
Adolph
24 L KJOHAND D M

Om den stora Nattwarden, Luc. 14.

015

6

7
J

9

11 5801Ækl4.7fm. 10
f. m Sommar-.Solst)11·
) Klatt

12

12.3
. I

»z»«7- .- - 433 Ssk 2 e. Tref H- 040 David 13

» - - . , ,,zz7»-W IT M Ieremias M 1. 317 14
-- « 27 T Crescens M ch G kl. 833e m. 15
H -?« is- ZIZØ XVØMAYYHT 28 O Lco « H 9.30 Klart 16

« « , » - »Hu-PH- 4 -- IÆ , 29 T Petrus IRS 9.49 Negn 17
Its-F «- sz -· . «- 30 F Mmtialis ppg 10. 3 — —- « 18
- s- ·« .« — O u pp Midd. Ned »O upp Mde. Ned
" « FDW T m. T.m. T m. Dag. T.m. T.m. T.m.«
2.46 12.0 9.15 25 247 s 12.2 9.17 ·-7

19 -2 45 12.1 9.16 27 2.48 12.3 9.17 ;¬

21 2.45 124 .17 29 2.49 12.3 9.16 «

-23 MS 12.2 Jst so 2.50 9.16 »