OCR Output

. 4Grifcs-DI?änctd. k¬

H J. Dagar . »" Män. Upp Mäderleken G.st.
. - d'i- Om Christi Uppståndelse, Marc. 16.

16 SE Påtk-Dag. H 11. 9 Pater -. «.4

« -· 7 Mk? Dag PMB-MS f. m. Elias EDU- " 5

8 T Balerian 0.29 Klart Z

Æ

9 O Bernhard-L . Z »,.,1.26 Ezz- —
20«F AYÄUÄ «-«Os.. « XLIO — ei » s
H IF Anshelm R 2.22 O kl.1.37e.111.«,9x «
22 L BERNHOlNAR 2.36 Klara 10 V
· Jesus gär genom lvckta dörrar, Joh; 20.
23 SE 1 e. Påfk A 2.46 Georgius 11
24 M ALBERTI-Du H LHZL « och 12
25 T Machs- · H 3. 0 wackra « 13
26 O Cletus IF TI. 6 C sjärmast 14
27 T Antimus . I MS dagar - 15
28 Tbure »F 3.21»» —- -—· IS
29 Tpcho If Nedp U. 5.31 e. m. 17
s. Om den gebe Herden, Joh. 10. .

30 Sk 2 e. PM. ask 9.30 Max-kanns - Es
DR TO Mo TO ms TO IUOK Doagd Täon TO md TO m’«
17 - 4.44 - 12.o 7.17 25 4.21 11.58 7. ·.. ¬
19 4.38 n.59 7.22 27 4.16 11.58 M «
A- 4433 11.59 Hei 29 4.11-» 11.5-7» ,7.4»6
I-"3"« J i--.«l Z —, « , »