OCR Output

U XI - . , s . (

MJZ BLA¬

..« . ..«« . . , , .- - k« sp· «
JOHN -«——v..—;,«..d.-k..x......«.".-..-««—.....-.—..:.«:.!--..-—. .,«— ..««- . , « . « « ««J»» « «

«...,..7-« - -.-,.k.

AND .,. .¬
v----.-s». -7-,;-.-.Y.,.««

HeJEIBesE Kongl. Höghet Prinseßan CHARLOTTA

ENI A A UGUSTA AMALIA ALBER¬
EIN-As FHdclsc- ch 24 April 1830, ·- - dct 13

Förmörkelfer
Detta är istträssa tre förmörkeiser, nemligen twå : Solen
och en i Månem af hwilka likwäl endast den sistnämda blir
Pär synlig Hon börjar den 6 Dec. kl; WO- stutar kl AU«

. m» och stracker sig endast till en femtedel af Mänens
twärlinia

Tecthens bemärkelse. «
A- Betyder Sän- och Högtidsdagar. O Solemz
Wann-T 72 Saturnus3.21- Jupiter. ck Mars. L Ve¬
nus. E M ercurius. C Msnem S Nymsne. O Fens¬
sta Qwarreret. O Fullmane euer Redan. O Sista
Qwarteret. N Waburem H Oxem H Twilling.
W Kräftan. W Lejonet CI Jungfrau. M Wa¬
gen. M Skorpion. »He Skytten. RI- Stenbockem
A Wattumannemzkg Fifkarne. f. m. förmiddagen..
e. m. eftermiddagem kl. klockan. FZ M anens uppsti¬
gande, 25 Nedstigande genom Djurkretsen. ( Nedflytt--¬
ning till cftcrföljande och) )Uppsiyttning till fdregsi
ende dag. G.st. Gamla styleti. T. timmar, m. mi¬
nuter. Wid M anens Upp- och Redgäng tillhöra de ur- ,
satte timmaruc formiddagen eller eftermiddagen, alltsom
de sts efter eller fire F; midd.

f