OCR Output

dick-L «J. . -...««» M «"’«»

ZEI—««- ..-.-«..

««· III-Pf Hi

De större Planetertias Gång och Lyfande
Mr fis-BL.

Manns uppehåller sig under hela åreti Fifkameg stjems

« bikd samt är issöder middagi en den 15 Mars och midn«kzenk ' s

¬

den II S espt0«

sattjrltus fdktsiW akt- WZHW k- SNELL-IV Vch b siMier stgi
föder midnatthn den 3 It t!i:. zk

Jupiter- Itskftas hssla ärtt i Skytstens «stjek1:bild, samt be¬
Hnner sssg ifodsrdtstatten den VI Alii och bortfkvmmes af—

Månen den 7 November. · « . - sz —

Mars genomlöver n-: der året Watttisnannem Fiskarny
Wädtcren,5" »Er-en, TwiLlE ngarne, Ktäftau och Jungfrum samt
ingår sttgtiigen i Wägen; han bcftxmer sig i föder midda gen-(

., den 25 Junii. . «

Venus är frän årets bdkian morgdijstjäsnal täll den s- st

» Marg, dä you hkir aftonstjernaz besitzt-set käarast i stntet ak T«

October samt blir åter morgonfijerna after den 19 December-. · —
Marcurius är län st öster frän Sdken den 15 Febr.,

«211 Jtmii ,7 Oct» och tangst wes-fix r den 30 Mars- 29 Jam¬

-t7 Nov., samt tot-de vågon gäng kunna fpnas i medt et «af

Febr.-straxt after solang nedgång- eller i medtet as Apxist
straxt fore des uppgång.

W
, ' - »

» - .» « « s «I.-Y -. si¬
..—-.—J,«s»-kW-—s--« JEAN-» — «—..., : NM »— M- -- ¬