OCR Output

- THE-gar« ,

7,DECEMBER,

1 T ,Osc;m . M 8, 5 BlZiL Nov.19 ·
As Beata AS Ned FULL-Jst m 20 »
Z " Zephanias Hie— Regt- U

Qm Tecken i Solen octt TJkänettx Luc. gu. »

«« 4 S EL t Advent. K -5, 0- Barbara,- Z . 22

— S MC Crifptna -- « R 6,25«f Sno " 23

-;-t 6 T zool-Aus R. 7,59 Halfklart « « M

7. O . Agathon R 9,12 " —- 25

8 T Mario- Afr. H 10,31 — —¬

» 9 F Anna . »H, «1-1,4¬

« 10 L Judith F f.tZl. .

— Otn oIts-emsig Sändebnd ttxt C rt um, Matt u- «

11 S JÅFZiaAdve nt. g 1,:4st1«b« W

12 MA UÆM DaMUlek OWII .

««13 T Lucia fåjM J Em, Deo-. ts«

,I 14O Jsidortts .¬

si; - 15 T reneus .

I 16 F· azsarus « , « TAS » 4 :

-s«« Sol-n 'u d Ho « ’ ¬

Dag. Timxpän TFZÅ Dassn Tint. st-— III ,

, if this- 32 kl. 3,- 6 9 «k1. 8, ÄTS ckt 2,58

z- s, -36- s, 4 « . s, s¬

; »F ·v«’" IF g, äs. sä, Illssz THE 2 Q- Fig

I-·.· -- kyotds ·--» «¬

, . s-» «- » Es T-— »

Mätt Uppf m Wäderteken G. st. sz

its-IT
IT

I » JJT
Lobi-J » Las-;

s-, « « «
FAANZMÆA
«- HJJ Øwmxstø
M«- M - JW

«»-J7«7«"H·-«-7A

WITH¬

JMOI
ZHJJMX steh-»Pf¬

elf-J ALLE-«

I

FJ F.

79 III Z- »Es-skiz, tue-«

HAL- UND-Isc¬
qu-M .
»Ist-W ¬

X,..--M s «- »Es-J¬

MHZE