OCR Output

. . .
»I. . . .-«.,-..—s .

-«-·-,—«—-».·-.-..-..-,.
Dez» F« ..-...-».

» » » .
-».s·.. s. spk « .«. « ,« i , . » i ( «
-.«.»-».«4,«sp U« « »Y- · , . . »-. » ,
» . ....-. . , . »¬

—.-s-.. . ;

»Es-»
.-««·«73-«-,7"««
VII-g- »H-«

-?T- Hof ijdem Ew- J

s

. M A J U s,
Dagar Mån Uppf. m. Wäderiekeu G st.
Christus iärer akt bei-»ja, Jon 16 .

« L S H- Böw EDMD »F 1, 57 Philippits, FZ 19s —

- LM thixa" Jaius »F 2, 8 Ekl 1,5Ze.1..n 20

. 13 II Kmßmeßa R 2;15,-Cszarm Ap1.) 21
4 O- sJJZonica -- »H, 220 Negn 22

M TskchuissstmsA 2,24 Goekhckid 23s
— OF Sizisssxz mmd III 2,28- Halfklzakt « 24
, -"7 L ctms laus M 2, 33 Regn 2
-. » Om Hug waxarens ankomst- Jol).15
8 S F 6 e. HEFT-. N 2,38 HJ 2 Båndagsm 26

, O M Timotbeus Es 2,46 Ilhamd »- .
CLU T Esshjijrn N-Wki.050e.11128
Si O JOHN-Terms W 10,30 Nimm 2

42 T Gaswerk-z W 11,38 « wädexlek 30
13 F Sekvatius H f.m. - —- —— Maj 1
Mc L Cvz ona Fik- 0,22 O —-—j—— - s

M XII-: « Om den Hgiis e Ande, Joh.14 -. H

—- IJSEI S- sk- Angst-TO -.c:g Dis-g .,0«?-8 Sopbia, U -—3 «

« Sols-n Upp OeOILMm Upp Ned- «
DIES. Tim. m ..m Dag. Tim. m. . T. m.

i H- H kl 7-5l -9 --r-1.3-4-2 kl.s- Io¬
-3 3,» 59 7, 561v -3, 40 « , "8, 15
««-å.» 3,«5-.4 « 8,-— o 13 « ; 35 - 8,.19

L-- i 3,j4·5« 8,F51»15- 3-,-3c·) -·8,—-23

. sztr

- (
5 « oH7xqu »J- W- CZ« . Wie-:
»J- »Es-»- -»2-.-- -.-»-,J.-k;»9s»

ji- «¬

J «
,2.
J) Jas¬

Eis-F
DAM¬

Tj«· sen-so «- -c
« WÆJMJ

»O.2:¬

Æ-JMJ

»J¬

,t-d"-J W7CU«-Y

OMØJJXH JU¬

9Z«, »J¬

tm «¬
XI¬

II »ste- sw« M-» -’
»Es-F Fig Ø »J»F:.·5.,

. A-« X AM¬
Jst-« z-ä1yj-M-zk,-«,e-—