OCR Output

II . ' L --4 , « - -—-—«—«—-- ¬

- .-· — zskmjkwwgyx X-M«-skis-L7
? sp - HNPPEIUS . I « MADE-« MAX-« XCVI-F J;
Dagar » - »Upp Waderleken Gst - ÆLLZ J JJTWR J ;- »Z¬
- I F Harard - z,234-f m Malt W s «»- XQZ z« X-.««.--¬
;2 L Theodofius Ists 3-16 Ok! 7--42e m 21 ·,-2 ,-2« J« y-» ¬
. Jesus gåk gcncm IÆC dörrar- Joh 20 « : J txt-M »z- Erz-«- --X, -J-:: « H
-3 Skiapåkz 3-39 Ferdincmd- O 22 Ø-m--: Z DE »F Axt-»- «¬
— 4 M Auchrofius z-— R d Tå IT MUZET 22 FI- f-"-7«-«-.2, z» z B
. J 5 T Jrenes R - —e» — · « 4 ::;,J,7- H; »j- Rot-: Am ,- - J ;
- « O Wilhelm H 4« 7 C Fjarmast 25 ; »F — W » i. « Zz M
Ä t? T Hegesippits A 4:11 SKTETTT — IS - ;Z:»: X -«J jy XJ LTJJ - »F Y. L
s 8 erpetuus H 4-15 VII-Ia «-«x7 «’ M « «¬
- g F Zug . I 4,20 Storm , « W f di: »M-, zå- THZJ j ««" « JÅ JHIJ, Li- NAT» «¬
Z; . Om den gode Herden Jod Io. « v «· MGXHZTX «z Y« L« -,« :ZJM
»a: - · LHHH ,
ZHE —- 10 Sts2e Pask W Ned kl 11,43e;m. 29 4 FHAÆ J-» J; « i-« Exz¬
-— It M smipas as 8,80 Hezechieo - 30 HEXEN JEA¬
12 T JUTEUSZ « - M 9-59 KIND . 31 « M Eis-Im « Io««,.7«'7« «- THE »s- i-»..- k-«
;-? 13 O Instituts — N 11-27sz —»«'·" » FPF I « Ase-X ZRUY »J- III OEL- 47« »A- ÅXW
H - -14 T Tiburksius as f.1n. -- salfklart s2 - YXXX PMW Exww M. zag¬
? J,15« F Owuxpias M 0,46 Mic:et·»» »Z-— ZH»«,F«JM-H7- yczszx »He-TH¬
J Sskm . upp Ned Soseg Usp - Z Ness- 24 .- W « C- LA« Tit-e- x »Es-Js- ·¬
2 - - . -— Tim.m.-. TM. ;
OF s XII-IT FUTFUFZM ag- 6 kl.6-53 XII-sw- GIVE-XX ÆM "
ksj 3 - . 53 , , O J 7, « « Av-« Am ¬
s, s Is - z- - s. ess- »Es- X-; »A- - »¬
: . , .5, l- « fH, Uns » , 49sz 'T- 13 · MM ÆJ Ly- » »O Jst-ZEISS «" F X¬

-— sp: .WJ

,, fw ss- ¬