OCR Output

—..--—¬

s? » ,FEDRUAR1US»Y J sp
T« Dagar ·-; Man upp Wadekreken ·G.st.
L; " 1 T MAXTMILUNA · M 0,18 fm «' Jan: L¬
t; s s« 2 Os- Mar, Akkong 1,54 Ok! 11,39f..»m 21
»?xT- gilng v M XVI-« wm s22
4 F Ausgarius " Æ 4,53 öld och 23f
·«Ii 5 L Agatha »Als 6,-- 2 - 24
Christus förkunngr sitt lidande, Luc.18. — ·
6 S K FastL Sönd. R sp 6,47 Ddrothea 25

« 7 M Richard - »He 7,13 « Klart 26
L; 8 T . Magaschias R 7,28 s- s— .-- 27
IF qt 9zO Apollonia « R· ·7,37 —- — s285
10 T .EU(;ENU-«L R. Ned k1..1,7e.m 29
111F-- Euphwfyne H s6 12 CFjårmaO 30.
; 12 L 1Eulalia — · H 7,32 Snö · st»
v - Christus frestas as Djefwulen, Matth 4. sz
j? 13 SE 1iFastan. »F 8,50 Agadus Feb: 1 ,
14 M Wallentån F 10,11 - Klart . 2«
j , IS T Sigfrid «M;5,11 35 · .-Muxet · «3

L Solekx Upp Ned Solen Upp Ned
Da» Tit-n m. T. m Dag« Tim. m« - T. ask¬

« kcs 8,» 14 »H. j, III 9 7, 55 El. T, 35

:- - sps- g- z; sgssg Jgs - Eg¬
) -. , 2 31 ’ , « C «
H , « s, -o — 4,.30j.15 I « ijg 221

. XIV-s- « »s- -? XII-»
Eicw . .

k —L·

J « I- »Es-s iwsossprqsww
i

. » »I¬

,J:»ØH«IH OF

NTWJYH qu

—:-J»X
cWøJÄxæW ¬
ZTYWA www-III¬

--x( «¬

EDIT¬

»z!

J-¬
XI« »Z; -;7-¬

s---s

LJM XXWØJ UND-Ax-- -J «-¬
»4MÆ«» UT R-, -J-s Tot-»¬

··- wckw Ep-.O
VOLK-·le O »Es-Mä¬

»so-Ak¬

¬

«¬

jL«M;-Mj A;W«H-A- : Z--,,-w sey-, r;
M « ØM « MW JJJZHJ ;
KOCH-E- ZCWIZ DER-!- M-« »Z- XVI-»- .-;i
X THE-«- « - JX »M— »Ae¬
·« » - s- X;» J»

J WE:7«4 IMM
s«y«ck--ZJ, THE-s- ipi - MS II
fzftzn M J-;

(X-K-!-.-s-s7«i JML