OCR Output

M»y fal-«

X-- -«k«¬

J

. ]¬

f

-J-,ok .- Ly-?—,«-'"H
Æ««-TX,?2-kw «¬

3

— Z cHARLOTTA
sssskgkstssksgs Jsssss ss ssssss

USTA AMALlA ALBER- '.

TINAS Födclsc,dx n 24 April 1830, - dkt si? «

Förmörkelser.

Detta är knträffa tre förmdrkekferi - Solen och twä4 ·

Nänem Zigwilka likwäl endast twenne blixwa här spztliga,
nemligen nförmörkelsen den 26 Januari som börjar kl
ZEIT och flkutar .8ILL- e." m 4
Julii, hwilken blöer kl. Stic- , stutarkl .8!13« f. m.,o osb
sträcker sig till tre fierdedelar af Solens diameter.

Tecknens bemärkelse.

sta Qwarteret«. O Fullmäne eller Redan O Sista
Qwarterer. W Wäduren.. « Oer. ji« TwillWinå
M Kräftan.. M Lejonet. If Jungfrau.

---.gen M Skorpion. Ab Skytten. R Stenbocken.·

samt Svlförmörkelfen dens »

— i Betyder Sän- och Högtidsdagar. O Solen. Z — (
Uman b SaturnuTJIoL Jupiter. ck Mars. L Ve-(
« « nas. d Mercurius. C Manen. . Nymsne« O För¬

H Wattumannen. « Fifkarne. f. m. förmiddagen. .. "

-..·e. m. -eft-ermiddagcn. kl. klockan FZ Mänens uppstis
Sande, B Nedstigande genom Djurkretsen; (Redsiytt-- .

ning till efterfdljcmde och )Uppsiyttning till skng¬

endx dag. G. st Gamla stylen.« Wid Mechns Uppz

Hi

och Redgäng tillhöra de utfatte timmarne förmiddas

gen eller eftermiddagm, alltsom de sta cfter eller fvre
-F. midd. « ¬

s-· ¬
« k—¬