OCR Output

· )¬

f

--s——. .-R»,

Detta är, 1842, hålles före wara det 5844 ifan Wert¬

dens Skapelse,
gen det 3:die — Söiidags- Bokstafwen är B
mänen inträffar den 26 Mars s.

Det samma är oek ifrän

Hans Majit Konniig CARL xIv JOIIANs Fö- J

en 26 Jan.1764, ¬

dele
Deßd
Kröning den 11 Majit
Henneg Mai-i Drottning EUGENIA BERNIIAR¬
DINA DEsIDERIAs Födekse, den S Nov.1781,
Deß Biläger, den 16 Aug t798, - ¬
Kröiiing den 21 Aug.1829, - ,
Hans KdngL Höghet Kron- Prinsen och Hertigen af

deermankand JOSEPH FRANs OsCARs FI¬

delse, den 4 Julii 1799, ¬
HeiNines 1VKongk Höghet Kron- Prinseßan JOSEPH¬
XIMILIANA EUGENIAS Fodelfek-, den
.F4AMalrt.1807, ·
De Biläger, den 19 Junii 1s23, ¬
Hans onglt. Hög het Arf-Priiisen Zertig CARL
IIVIUDYSIZ EUGhENEs af Skäne ödelse, den 3
a 1 2 ¬
Hans sKoiigk. ong tArf- Prinsen Hertig FRANS
GIJ TSAF OsC Rs af Upland Födelfe, den 18
HJWEMY H« A f-P us H oscAkT
ans ong . d het- r ri en ertig
FREIIIZWCS a östergöthland Födelse, den 21
All - -·

JHTMS Kvngl Höghet Arf- Priner Hertkg NICO-·

AUsA UAGleTs as Dalarne Födelsek den« A
Aug-. 1831,« »t: - -:·

och är i Sol- Cirkein euer Söichida s- äsdriw

xlppstigande på Thronen, den 5 Fahr. vix-: -.

¬

Läg-WH- JZJJ JOHN

i---»-,. TM --, .—..-.

« exny
det 78 « Mr-· »Ja-» M-i——sk——7 »
deth VJMJWXJJ » --«. »s——-————--—-«—» s- «
g: M-» J- ,»...¬
du« , Als-«- fxxxsk « A-««J«D E———"«-«««««J
E HEXAHovoIIU yet-JO- :.---«;...·« --.-—--, « .»
des B ¬

. : J-, »,H-,;7 JCYJZZH «-.-..—--— .,
M 35 M ,- » »»...-.. —---».—--——-—., .
der-s . THE-A
- » J- JHXJD Q«--z »g- -..

Mts - JE- XCVI-J syst-Not -»-.—— -------- —- .«

z · »z- HAVE »D- Mk:

M. S (
- - s . JO- »Is- »Geh »-——--— ——.———.—-,—-¬
M E j ÅJIJJZLMÆIX ,-«Zf-«Wssp-s—««" . .

u « RAE-TIT- Zfzss MAY-«- »O- MAX-Jst ARE-F

M Ky-»’Oy JCZFK Jst-H¬

,F.»5«sts;

.-sz·«»m8. «

Æ—Wq,z———s,-9 JL

k77a k«
YZF ;;

»i¬

Æ -;

»He-Z
sei-»J¬
Z-.
sw¬

gis-Z
JJZL