OCR Output

Nådmamxen Wesiermarks Enkax ,Osthamtmt, Handlandeu Th. Ro-«
sewtöii J-Åmöl, Apothekarev C. A. Weinberg; Uddewalla, Bock-ind.
C.»»G. Malmgren. Söderlmmn, Handl. L. P. Ost-ing¬

tjll Allmcknhetens Statut« stdrre beqwckmlighet,« tillxjåctg
sfamlsingcikne blsfwit erbuden enligt Kungörelse i alla N
hwatförutatf Bokbindarne «i Städerna gkh » pä Land
denn-ed- åro Wissedde. Pasrtsprisen äwszr tue-de¬
Exempiary R:dr 16 Sk» och för 1«.od:

mark-wherqu
Almacmchor i

NR Banko komam demüthig-. » s»

de· dito Wtade och iksume 8 ’

O

Ekel-S Kyrtzoki,¬