OCR Output

Mörbvlänga den 19 Streu nzisM . i « ¬
:- Morlaltfjsathsen 1SSttonIstadM . Zgggåäfggjks : F - A d Förtecrning
Mörmnda icgal Sggxausss . 13 Zeäikölx . . ss . ? »z- maxknader, som hållasi Norrska till Swes
« maregän . IzSoderteWs : A WTMFMBH . Zg - rige gtänfande orter är 1841.
Zorkköyiggs . ssThorsheixxasIt . 12 Wikkszos V ' 270 s- —
orltelje . 8Tjufkilshufwlde 6Ystacp: . O 27 (- Uarkenæsd « o « O o O . -—. O O «0 d d 12 LV
Sandesrum i Tomp . 1Åm«,l. . . Lgllehammer eller Vigwes . . . d«19ZI"O
Gröttlingebo f Trosax . : « 28 Ånvoåld«««. i 0 o 23 · Z EhristTania o . o 0 o i « O : : « « d« 2 F «F
(kr. In.)k . ITrädet . . « 265d85175 xgb O O 9 Dramlnen o O O o 0 O O O . O . . d« 9 De« ««.
Sigttmcst . . 14 Ulricehamnssk J 55 ijkszsst p -« ZH Z "Sk«e" « « . « « d«. 23 D«o
gis-Was « « zum-aw« . . . 5 reäulnd « « 13 « Giveba-k«ket1«t«Aiten Tälvsgs SockeIUböriaItaf «««
SIEBan s — IT Wadstena . -. igsterhpmo J J-26 F G»1»;1;å-t Z den dagngen kommer att bestamma.
. " « « « Levanqer.·:««« « « «««"««d«« LMaW
« Exrlstad«" d «2«««:"s NIPPVEMBER « « « Zongstrg « «« O« s« s« s« « s « ·« « Z HEFT
« « en"öuöin.. ·. - «ondhem.. . « « «s
z Chrigdalacknmd SKongsgrogiW Jötpægöckdwchgom « ,««« · Fleipågesxediugsberg . « « « « « « « « s 39 JMU
This-z zanopekskI ZäSköpzngs Lckn zWaldemarskvikO ; « Fjömledingsbelg . . .« d.«« Fgå
Jugatvrp J J 3 NUMng ' OWrIgstad « 10 - " Häsögsljgxdsgxtwbekg . : I « « « « « III DIE
zsz mi DECEMBER » - ; Fekggkggsst . . . . . -. . . . . . d.31Au«g
Almgsäs«« VSU 14LöfåUger K-. st."«s1«4Skara « m-« « « V;bl1mgs««1«1:teßet« « « « « « « « « « « d« 28 Sep«'
Backe-by « . .«15Morups Gästgif- SkellefteåW « 7 « - æken . . « « « « « « « « « « d« 5 Hm
FugtiäF. . 11 waregård . ioSkimmbpss « 18 " . Trondbjem . «. «. « « « « « « « « « d« SDW
yyebp « »s- ZNVWMAUUS’«—. JSkästradss « 14 4 Chriäiansaud sz « « « « « « "« « « d« 5 DE
RIGHT-M « J FXBVF si-« « « 16 UlriceyamnH : 10 Stasanger ". .« .« J : .« J .« : : : : 1«)« äå g:
zj giskgpcgths . «14Pit«c«e«å’"«« . «;«Z«1«Z««i:«1«1«t«i«ter«pr Es - Z ggcrlkåggfj i«si1«1tet« a«f Nov «efter«Fo«gdan« d« ««« Nov«
e samlastad 23 RåneåM . . . 29 Ofwer Terms-is ,4- närmare bestämmelse. «
; « « » » - - , FässbotteniVarangerbündeUiNæsbve Socken d. 6 Des-.
» «-— - Ugct...—..........«d.8D:o