OCR Output

.;..---«—
-sEPTEMBER,

- Dagar ". ».» . Mån Upp Wäderleken G.st.««
1 O Egidius » 6,41 0k12,46f..m 20 » Ast-«
2 T Justys , M 6,4s4 lecUt Aug.)21 « »Es-- CI
. 3 F -Seraphi.a M 6 ,46 Storm 22 HMV O Hy¬
4 L » Moses » U 6,51 —- - —- 23 -.--»«-· Li; »
z Oxn den barwhertige Samaritem Luc. ko. « sz V , »,, , J »M»ng sz
: -5 SKIZ e. Tref. M 6,57 Eudoxus » 24, « »O XXJJ 474
« 6 DIE-Zacharias « H « - Klart z» VII « ¬
- IT Regina - . H"7:728 Maler 26 « ¬
8 O Mormeßa W 8 8 Okl.3,25e1xtz. LET,
II T » AUGUSTA spRsF 9,18 Stxömoln sp28
to F ·j Theodard 10252 Wj
;;,1«1 L-— »Protu6 - . W f. m Frost 30sz «
« - »er: « m die Tio Spetälskc Män, Laie-. r7- « « H «
i k14e Tyeß F; gjå Cyrus, st FZI s«
Mls « Cszårmck ept . ¬
3417 Koxßmeßa H 4, 8 « Klar , . -2 --«,Y«.-"IEIJ« ,
G Nicekthas W Ned kl. 714f.m. 3 ¬
Im u Netz-Syrinx u p Ned Zi- »Es-,
Dag. Tim ptp - T: Dag. Tim. pru. T. m. -«j"««7 « ; ·
sitz ; · kx ·- « El. 7,.5,1»;l 9 "«·kl-. g, 16» kl«g, 37 anxskcif »F « « — :
TI. s; « J-« Z« IT siZFZ ) ILTZ Zisc- 233 www-« MICH- VZJ «’"’« ¬
- 7 .»"9« «- - «Y—43" 5 s 514Z3« IF Fa « »«-FHEs»--««ZFJEFJ IZ;»;«;«»Y«)12;;4;4,-5«