OCR Output

W«¬

-V«

- I Sxxkse Tref.

c —

ik

H

--s"--·«I-LI-II-IL Isd ,«
»O "
R

CI

.. Is- spä- -.AUGUS.TUS’·" sp¬
Dagar Miä Ned f0m Wäderlcken Gst s le «-J EHZ «
Om de falska PiopheteD Matth 7. EIN-» HEFT

— ÆLO PetriFäng ((-.Fj Jul. 20

2 M Cath aIma gis-J ; Upp O kl.11,14f.m. 21
3 T Stcphqnusk W .8.,25 g) Strdmokn 22
4 O AIIIaIchIIs 8,«.27 Negn 23
5 T DoIIIinicus 8 29 « —«—— '-— 24,

Siä tns - , »
7c L Donatus - « «8,34 Regn
Om den oIIogne Gaxdsfogdem Luc.16.

IIII

l27«

· ,-4--.-«-:-s-1—-» -.—; -s, 7.-.». --—. ,»

— YTEMEØ XJ«-« »Is¬
- Insf KOMXJHZ -.—·Z

. , - « ¬
.831 Dimma - 25 »

IT-!»
I -«

XYJSIF ÆZM
fu«-;- « .
««- M4«m«k-»X- «

»He-»Z- -«--J7-l ZZJ Jåä
JZZØPÆ ais-; «I?-z-, »Hu-A¬

ZSWSMXJ««« x
HYZIW« 5,,

-f»- ,

8 SHXOe Tref M Läg CIWEFICUJ 28 »F¬
9 M Nonmnist —« M Mulet MAX Wm J¬
. - Laurentius H S: 59 OIU 7 ,31f. fu. LA- meåsp --»-4f L» XI«-2X7S SWWSSM THIS
1s-ka..,«SU"ss-mna - - THIS 9-25 Asia 0s - M )- cis-?
2 TkizzslaIcI ’ Æ10,16 NegIIig 31 -. «J»;f »M« Ä
3 F : FZIPPDITL IS EIng 11,40 « wäder- Aug. I Kot-F
4 L .. EIIIelIiIIZ » ’ III f m. » lek « MAX-W E
— —chr-istIIs gIåIer öfwer JteIIsakeIm Luc. 19. IX- TM «¬
15 SKIOILS Tref IF 1,26 WåIfIIIdag,ZF TJWJJA EXP¬
. Solen Upp ss « RedlSolen —- Upp , Ned Äprva
Dag. Titus-du« T .m Dag. Tim. m. T. m. .· :
-l -- . k18-24 III-XI kl 8- S¬
3 — -"—3.,· 50 S 8, 20 11 « Z« 9 7, 59 « J
S-« 3, 55 » s, 15 13 II« 13 7, 54« «
7«« H T A-« o « 8- 10 15 - s -4-' 18 sz 7- 491