OCR Output

JJMZMAWW b«-«7M-«,-JMJW HAVE

ji

» JUNIIJS, TÄN-« Zi- »O XII-T ØW Æzx
kgzlsDagar - - Mån Nedf Ins Wäderleken GstO - f- ,;;K
· I- T ,Nico"deums Es ä, Ei Klaxt Mai zä) — TM »Ja OF
2 O Erasmus «- JEA- « — x . ? W »U- «- . — -- X« JW W
-3 T Marcenimks R Upv Es H-« A TØTZJZ «· « --.5:-.-. W
s«4 F Optams R 10 ,36-Okl 4 54stUs 24 »z« - »M- SO . ÄJB »
II 5 L Bonifacius »He III-W wes M ÄØMMMJEJÄ M- »F »
III F · Om den nya Fddekfem JDHO 3« »O HEXE 277 ZÆ WW y- Z«Z
Z -. , 25 ZXX J4'W - X« J- Z- WE, »Es-z- ,
6 SKTwi Såxxd »A- 11,38 Guskksp K 26 f »J«««-izs» LZZHZ .-... »M¬
U7 M Robert « Z IRS Csiåäxfgås - - 27 » ,««.«W«, « XI- M7«;5-F-;s¬
LS« Teajomon» « T» , , —Z?-Wackm sz28 , . · ·» k "MM»« XXLMZ
»Es 9 O Psan M f. m, - - - W- , z is, z« »J-» « »Ak- HXM
:ij Yo T SWCTUTE « «" H O- U dagar - 30 »n- »-,-i- MAY Z: CJKÆM «¬
s1"j11 F . chmabas - OF o- 2 n « 31 » XII-«- ; ÆJPZ
Es EILZ L « Eskil -- f - Mk 0- 5 Okqu fu« « ; ,- « L-«Æ«4 « M« »Ah «
« - « L- XØW »O
kz . « Om den rika Man soch FOR-Ists Lxlc IS« I : fyf«"'«-TJM::PZ; X» » T »O ÆJMH HJM 7
« 13 SAIOTrefx - M 0, 7 Aqbikkna JUN« 2 « , »- » M »z- MICH- .-»-(-J JXXM X
EEYH M Eiifa « « « 049 Maler sz 327 ? YOU-M »H- »Es-«- »Es-»Es¬
9515 T Wink-Z , , Mc -0-14- - NESN - M , »Z? JJM MAY-»J¬
ssESokeu « upp ! VediSoken ."Upp" - « E k« « « H-« Mys-W-e-M
Es - « - - ’ . : - T. m. Da -.. Tim. m.2. T. m« — i »He-»z- »-:-2-:«- «
Ei EIN III-BE kas- 58 9gs 2- 29 - 9- ·9-- X« »Es-»Ak- ARE-« M »M¬
-- H 43 ·— går Tsk — J-; i-— W- «¬
·«:«,. ", «« , I ; ,«" H . - H
;- Zj sk— Z , ks is- 46 . Jus-» Mi« Wss WEJT kfjs « » »