OCR Output

« ." « -ss,i,,-»-«s-:

, . MAJUS « MÅJ X
schksz —- . « « Ä Män. Ned f. m. Wäderleken G sts — )-»..... »O

X

Daqar - ,
·;s-·j "1 L Phixippuz H 2,47 Klark API· 19 m » «- 47 ØMÆJM , sz
a· « « Orts Christi Häng till Fadren, Ioh.16. · « «- 9 4 ESØØMMZ JM « z ,- » « XII- Was-»
«s:, 2OSS3S pa ZE. cae 2-49 Athanasius ZZ j-««-·Z-- JXCJAI »W- « M«W«z« ·
8M Korßmeßa « QFFET 2-52 Klaså « sM KSFZ HXMLHTZ OILJMO « ¬
4T.OJ?E-j1ica » K «·:255 Zrys 23 « »»,»O,J7MTV id »Es W
TFF - 5 O , Gotthsard ·" H upp Okl Am 24 « s m- Kam « J-« »so
«6 T Ssgismund . Ks 10, 27 chn 25 . » « -»;»I- »»» YM »J-, M
a 7 F- Stamisaaus - R 11,46 ; Jlåst W s- ;- « ,,,»»«» O HG¬
F M Achatius « -R.F;ss;z— h - TO zy «;»,-»---,--:7«-.i« »¬
«J I O den exige Andeg «m etc, Jo «- » - « . »
g SHSM pgss « Fis- O,43S2Bön6ag«e» 27, — ; Z« - »He-OW» »W-- «.,·»» »F
.. z-««I() M Esbiörn H 1,16 Tisxzokheuw åg W XMJ JWXJØJ JØZ » s
31—1»T Mamertus V 4-33"Cöjcxrmfsst- 30 « , »J» H; My- Zy- zrrøz f.
, IIZO CHAHLOTTA I «1,4«3 " Q- Klart 1 "» , MQM . W ExJEfJXM J-« » .»
» 13 T · Scwatitus IT 1,47 Gk15,36e m z« Y« XI KL-, «
14 F Coroica MS 1-51 SWIU Maj) 2 · « MAY-?- JMD o ««,ö»·.5:-». TM :
15 L- Sophia Ha -1,-53- « Kam-: i«»3.— H »z- -L;-W.-.«-22-a« Of« »Es-if ¬
LETT« « « Ckristus lärer att bedj ag, I-ohr . , HW «- -- »i- HZJ Mäzyw . Hi
Fstza a« 16 SFYOIP Sond. W 1 05 Felegunuz 4 — W V»P XX « Eo- EM -7:-s-c RAE-J
? » - : - - Ned Svae «- Upps « NOI « »e» ,zJ-,::.-7
F Skaqu Tinkpgæs T. m lDag« ,·m. Jn. Ts m« « i -!. c- JAMOO USE-Ae Mk Es--:- ¬
H « erst-» 4 »als-J- Zz 9 eng-läg El s- jg Aysypcjäkfe XXJXXXJ »Z- H
Z O. - · , . U · , — - s Hy- :¬
.’« Z: 22 « g l 13 —- . - Z- 34 ·Hs8,;14««y"22« J«,-.« -y« A-- du«-: ·¬
3- 49« " T- HAT-. -««-"·.-«3 ,30..·· « «--7-«—— . i