OCR Output

"i
?
?
:
.H
f
j
·-T

—7«—.--.«—-«—-— , - —

— EUGENI

I nemligen Månförntörkelsen« den ,6— Febr. Ufern böszqx.. kk
is, 33-L och utar kl. 7!,- 57 s. m., samt Sokförmörkelsen den 18

? sträcker AS W BEIDE TIka M ENQEDET gf Solens dimueterx - — )

F sk— BstydedSöns och Högtidsdagak. -O »So-im( z

- mis. YLDJTercuriusx «(( Mänenz.---x«»Nyn1Zne. -S För¬

chmdh JLF Neöfkigcxnde genomleurkretsen. (;-Redflysprts- -·
F ’--ende-’d«a«g. G-.st.. Garn-la stylen.ks Wid Mär-ens- -Uppk-·,.« »

gen-Eilet efte«rmiddagen,- falltsom de stä«eft-er Hier-ists « ¬

.. thmiddsp i

A ABCUSTA AMAUA ALBER¬
TINAF Födclsc, Den 24 Apz"jl-—1830, k-. » - des 11 szJ

s

- « Förmövrkelsm « , . ,
: - Detta är sjnträkfa fyra förmörkexskr i Solen sochjttyäsi
Månen,·-af hthka lkaals etwas-T twenne blifwa här, fynltga,. « ¬

Ju1i, thi— en börjar" kl. st, -18-, stutar ki. 4t,» 39- «e. m.«, o

Tecknensr bewärkefkfez

:Umnu,s. H Samt-aus« U Jupite-. 0A Marks. L Ve¬

: ssta Qw,arterct.--O Fullmäne eller Redam "E Sista- — J
- Qwarkeret. G Wädmsen,. IS Oxenj H sTwilIi-ng..
ÆYKWFMW W Lejiweh W Jungfrnw Its Wäs- ;
SM— ÆYSFOVPTME HG- SkyttenZOR TSkenbockms
zähszWatkUmamxem -J»-Fiskarng. f. mkförmjddagew

·e"",jm·;, eftermjdöägem ji« klockan., Fz Msnejts upspsti-,

ning till »eft·er.·fjoljande och ) Uppsiytming t-ill.fjo·regä’-- L

och Redgäng källhöra De Utsatte timmarne försmidda- ¬