OCR Output

’I(s L , J.
Its J . ¬
)- - (i — v W , i) ¬
« - . - - U . . s . «
. «’·· « l«
. - k . « S
. — » «
» « «- - · .

Akmanach

För Äret .¬

Efker Fralfarens C hsifki -s«ode1sk,
s l 8 4 I. . .
lel sTOCKHOLZTlS Horizont,

belägcn Wid 59 grad; 205 min Polhöjd.

Hans KoEngL Mai ts F
Nikdigsie Itadgande - "« .
- - - Utgåfwen af « —¬
Dekz Weresrstapsvfcmlemzc ¬

. sp« . sp; - »Y- . sl «

. . «’- ·» « ".’ If « s

·»,";- «"; sZ.xJ-»-p« »s, — »Es« »—. ' Use-H « «

.-x Z. . - ,--, «-»——-.. « s«.« s, »

TO ,-«,-.; « I-, »I-« ,
««I
Its

L »¬

s
EJ s

IV

»s-.
« X»

.,«
: T
,

. H
HEXE

...« «.L . "
.» . «
wie-« s «.- VE¬

. « » .
ANHJF s-» » "«-.«-,·.;
IL -(.’
M- Dis-MI¬
. I

.« «
..»-. » «»«;
- » «'
«.,c,.. «.
.,¬
¬

sp Er säljes, häftadt och Eures för 4 Sksllkngar Bxk ·¬
» VIEMEWHWMMHW ««; « -. :