OCR Output

"Md’-io kanaa den 18Strexgnäss . eeLWarbergM . .

Morkcendapkatsen StrömstadM . 18 WesterwikL

· . i Eifsb. Lan 1(·5SunnanåWe . . -«11L:·chkiö . . . ¬
Mörkuuda i CaL- Sa by . - siWillköL ; .¬

mar Län. . idSodertelch . sei4th1mepr ,

Rossi-spitng —. Thokshällaz .» szxtmo sp«

« NVMEMV -«.- « 10711Lkavyuf1vudV« YstadM .« .¬
Sandesrumt To mp 4ÅmälT . . .¬

Gröttliihgebo waak » : «.T29,Åtwid « . T
SägthnnaY .: Tradet » ·« ,!. .2«"Odeshoqsvy.
Skassa ·. .· . TTICEHAMUV « Ljehult . ,¬
SIde . ZUPMCL »s »O regmud . ,
SsxcijxtängM . .1?1Wadste1sa . isterbpmo .

» Uti NOVEMBEXL «b «

arstad«. den 2««soukop:1g .c» T.« eo Sölwits org .

«(CLL-s;tdala(kr.m.) (; Konsiwa i Jön- - Waksteua . .
ChiistianopeLL 12 köpings Län. Wasdemakrswck
Hjof·. . . .. es PiteåK ; ,. FOWrigstad .·-.-.
Jngatdrp X . « 5Sfod erksöping et .

Uti DECEMBER a sp¬

- s « s «- en 13Löf ånqer K st« 1Skelleft·e V.
ZEISS BZSJ .d . Morxips Gästgif- SkkinnarxäyM v.
But-Väka .«« . "10««·«w«aregård. s«.sz joSkästrad »F

" W scva ·«" s K-"«Nordmalingsss - SizulricæthmnZu ..
CARL-»Tai «- sxgsssphps .»i.4um«z-- .

Im ad O · O 7 F .«, . 12
ZFkögLngV . Exa- ag- WFWUMUCMDask «

· LU es Gamla « k« åne « »sp-« « » AOft-ver TUTTI-;

twdAe -O· O24Skara O« O. O tot « » f «

O
.·.: ,¬
.

i

5
18

·.·.;4 ¬
4 .¬

13
n «
es

..vt v.

( J

L

)
D
p

Forteckmng

II de u·mrknader, som hällqs i Norrfka tillf SM¬

rige gränfande orter är 1839.

¬

- «¬

sarkenæs .sz««

-O O O O O ’·0 « O d
Lillehammer eller VingüæZ «. . . . d
Thristiania TO ’O- O »O O- O O ·O O· O dO
Drammen . . . . . . . « -. . d.
Skien ; . . d.
Ewebakken i Alten Talvigs Socken i börjanaf
Mars, ä den dag Fogden kommer att bestämma.
sgruildfet O O »O O O O O O O O O O dO
sevanget O s-:« Osp O O. O O O O · O O O O. d0«
KVUngerg O »O «—.O O O « O · O O O O O L dO
Trondhjem O O ·O O O O ' O O O ·O· O ·» dO
Sleipnæsledingsberg .- -.» .- . ·. . d-.
BjornledcngsbeTg O»,· O . O« O O O »O O» O O» «dO
Tilrum O O O O , O O O« O O« O O·- O O,·· do
Rærvebjerget O · -·O O-· O— O« O « O O " O O dO
Christiansand «O EO O O " O O O » · O· ) O O O. . dO
« gekrdalsören O O O - O O O - O O O- O O , O dO
PebIUngsnæßet O O" O O « O O , «O O O O O dO
Ræ1cn O O O · O O O « O O O O - O 'O dO
Trondhjem . . . . . . z. . .. «. -. d.
Christiansand O O O- · O· O O O O « O O ·O dO
Stavanger O O O « O O O O O··- O« O O O g«

M
goebakken i stutet as Nov»
ordnande af Fogden

fter närmare för- .

N

O·O

¬

O"· .

catlsbottest i Varafugerdtmden iNæslzpe Sockeit s —

Muger O O·-· ·O« 'O7-«-O O O« -O- O

ps-·

· ess¬

15 FAU.
ee D:o
5 Fiel-ob

12 D: o
26 Dw

25 IUM

e J1«Li

As
-k;Zoc-8«;;;¬

.O,

- M« «HOIC
XII
Nio¬

«SBDHDUN

EI¬

00

out-Je¬

O O Diss. O

I
C
O

9 Dec.
10 on