OCR Output

: sk « I H
Torwäaay NO TO FO 5 MEZIZ TO FO ·: 7sz
Trellebor ,T» F. -8- Mist-, M. TH. .- J· 5
THE-sa- F ;J· - .« ·- 4 Wimmerbyk THE. s· « C
U Wåsbpz Tksz F»-sz-- - - ·« 10
s- Flddeuåallaz Tät. III 7s Yst d T F- ¬
krtce axuny O O is sz a O O« · « s
Umeå, T F.» . - Z Ä , Ĭ
zvkpsaray TsF 4A FTF F « · 8 «
; W LIMITED M TH 7
Wadstena, »d» F» « 6"- Ismci set, T»··F»g 9 ·
Max-berg« T» F» is -Ätorp·, M» TH. s . 6 s
Warnas, M. Th -— 6 · z -«
- Waggaickcrh MS TO 6 Åsk TO FO« » » - s ;
xvm 3 ««.? »sp-«
-We"nnersborg, M TH» .;7 .Hrebrg, M. Th« , Es "
. Wer-www T» F» --,-» Oregruud F . ! ·- 5
Westeewib T» F» «- · 6 OTerzund T» F. YZJ
Westeras, M. Th. -5 - Pia-umar, F»- «" . 5

.
-—-—-s
sp¬
« .
« ,
o « ;

, Bref till No rige kunna aber-das Twer STIMan
Carlstad, Hstersim eller Hapamji da, axlt efier ä defamxxka¬
Gnade A dxeß-Orter, och up bäies för sywarje Lod xo SM. — «
Brei till Rpßland ochxxx inkand charteeas pä ststehamn , «
äler Haparanda, och betakagz för dem Tom säudas waer Geistes
sama-s Skili. ., samt för dem som gä dfwer Haparanda »O
SkilL Lodetx - ·
Rysta och Finsta öfåvee Gusiehamn httkommande Brei,

Eies af Emortagarne med 5 Skll cll , oeh de Hfgvee Haparanda « .

med 131 Skixxingar Lsddetss ,. - ¬
Bref till och ifränf Dannemarksbetaras med u Se. Les-;
Underrcittelser uturz Magd Posttrdntngarnw
tä) Angelägne Bref får man in fpeeie reeomxxieszderady oeh —
erd llezs genast Qwitteth -- - — .¬