OCR Output

»( s-.sk;» s¬

»g¬

« seh L. Lördag.»

.-»-»«----.«

R . Mo
Arbogaz M. T .

- Any-im, MpThs ¬
Ame-Him- Måzzhi - »

Mäskc- T« F: "¬
Bollnäs, T. Fsp ·
Borgyolim T; F, »
Borg-s- Ti» Fs »
, WDVOEMZTH "F.0 «

— ’ Es

III-« —s«.»s--«i-WMID«:D"-« «

Calmakast —¬
- Iärlssborg MTho "

1 -- Carkshamnk »T« i « ¬

Tanzban ;T«F-« ¬

; Carxstad,-M. Th. «

- k Christianstadk THF

,.ckmwud«AkI-2k.4

.;- » (L-lx :
Akknggäg, M. E. Th. Fz

OGHVQw«qum

Shritkitjchamm Mk- W ¬
Timbritsbastk « T. Ez. sp»

ngarök T. »He-» , n-: ,
DOMAIN-disk k. F.

-»«OW«OOOHØYDH¬

kkk " F F¬
» LIMI- T. Fo« , - ¬
- ««;-ngklhoimz, T».Fz. .¬

salmsiad EIle T« «.

. »F« »

- Zwei Lan-da - Ty- Fxs f

Enköping, M. Th. s «
Efkilstunaz M. T. F-. »

Falkkjnherg-, T. F... .
Faxkopnch M. Tjh "
Gagnef,. M. Th. - ¬
Grknnm T.F. , «

Gytglehamns T. F.
Götseborgk M. T. Tds Ex- - z

aparanda, List - — z
zidcmvraz M. Ich-: —

eucstady TIO TO FO . ..

.-eistng»borg , T. F. J ;
Hymwanw TAF- «
»Hm-. Mk Th-? .- ·
Kudtkswaklsk T« F. ¬

muwww-wwwmmww.wmm"

. r

-.«.

-.--s.2-sp, T. F» -.i

s- sw¬

MDOQFsz»

Its-O O

»¬

sskocxgomvks YEosts-;T»s«:-famt Degen bis-Posten
Ell hwarjeprt häräyån arg-Zir-khwarwid·-M.Ibewder Män-- , J
dag- T. Thxsdaxh O. Orts-W- H-«Th.-·ny.orsdag,- F. Fredagx sp. ;