OCR Output

. » O c T On «B E R,
« Dckggr « " «" « - Upp " Max-nein Gst
- i T Rekåzigius »ka 110, 45 Bkkäsäet Sept. 39
L Q— LUDVIG » « W f. m. Kjkärt ZU
j; 3 T Ewald ; Weg-Z O 23 -."-— —-- U
«4- F - FRANS IT i, 55 »-8— s-. « 22
Z 5 L Praciduss- « We 323 L-—-—sp. 23
: - i Om den Borttaqne, Matth 9. — — ! " «
« 6 SWII e.Tref. KE- 4,46 Bruno 24
7 M Brigägkta TM Neb- Æki 3 ,26 e.m.25
; 8 T Dem-Arme V - HEXE-I Gröme 252
.- "«9O DER-s ysius Itzsp -"-—"· l-»--«27-«
- 10 T »Es-zeigst « PZ 4,52 ERST-Mast- 28
Izu F THIS-MS s W 4,57 Mal-set ¬
·: 12 L Waxfrid » Wiss-M J-— —¬
· - » Om Biozlpvskkader h 22·. — s
« s 13 SOLO e.Tref. · kWssrLszagem I
14 M Calåxtuis - TWD « ,49 Thezsphäkus Oct)2
;;:. gis T Hedwig « · M 8,21 DELZ 37 e.m. Z¬
« 16 O Gallus . « R 10--»1s - Regt-: -· " ·
» oletx ,- Upp Ned Solen » Uppj MNed .
ag. Tim.m. - Txmzx Dag. « Tim. m. - T.«m. « «
715 »-·«ikl. ;6, 17 kl. Z- 42 9. ’· « kl..6 ,·38; Ho 5221
«· JZ « - , 22 51 37 II 7 Hö- 44 sk« 15
z s IYX--6,27 5,3«213 vL53,-,49.«
« 7 «« 6,-«3"3 5, 26hö sp — s, 54 « 5

»29
30 ¬

D- Ä:·-«i--- FA¬

EV 10

as ;

faszjfss M;- - FJ

J4 M-»

« «:-«« »s- «¬

END-w¬

gis-« KARL-TH- Pfg-y¬
«,«-« yss iszizx Eis-J. »F

ZMFHMA JXX