OCR Output

"" - - » sEPTFMBLIs MS H-« ,- —
: War - Mäd. Upp Wad-xlee11 G. TL ««.. »Es-ma- DOM-» Aus-»F .
v« : N « v OM dc Tid SPETZXFS MZUV LUc« 17 « M- w »Es-«ij ¬
« ISWI 4e.TkeF N ZBEODUS Äug. 20 IFJLLILÆ —— WMFJ MAX-« JWO
» - L M Juki-Les ; W IJTXX Scromoly Z .¬
j(s- T F " Serapdia » III jzxzt Mart szi«««¬
- " --Msfcs W m. Negn « f
-Y5 Te Eudoxus W 1.,F2- « L sy¬
-6 F « Zacharias W 2,40 Strdmozn 25 »
.:. - 7 L Regina W R ks i1,338.m. 26 —
»F Om Twä Hcrrars tjmaxs geb , M cis-J -6«. · Jst-JA¬
IF , 8 SSLZOTMF W 6,3 Mermiska V 27 IF¬
, 9 M AUGUST-z T — 6J7 Kläkc ;
c 19 T Thcodard - Si Sag Regn 29 AU¬
« O Preuss » w Fsscstartz 30 »O Z—
12 T Cyrus - » W -- ·37 MMS — TM
H LZY F Axiisttks EIT- TM - »-- SEPF I T-: « V
Eskssk 14 L Korßxxrejäa DIE-; THE-? —- .—--- « ' t2sp zi¬
»? Qm Enkang Eis-n iNaZm Ink- 7.. . «« « ,sz - « ¬
zJ 15 SS169.«.ET:i.-ss.- Sei 7, Z Nicekhcsss « sp3 Eli-,- Jä¬
Solen U Ned Seien « " Upp - »Ach T- «¬
- Das - impgt T m Dass , kTinu m. ,
. Xb- 4- 59 kl . « — l. s, got kl. s, 39
ei QJ II . - S, 25
; « OF 5, IO ««· 6122 13 « Z- 30 g? TI ¬
f; , II " « 4115 '« « ,36 O