OCR Output

——»« , k« l - —« « « Mos- JW
; MAJUS, XX« « J ,..- -«-«:Z-L f- ji«-TAF¬
«I;«ga«rz Män, «« Wäderxeken GEEZ -- XI -,--’·7«-’ « - » , KA J
1 O Pbsexppus THE-« . Sie-im ÄPI W «-' « « » M «
«,» T szzksjanaäxs M S Mut-»Es z vU i 73 « «--z- QOÆ »z« f-« foxz
s F KJTHZFWQ Te « —«·-- «:«" -- Mc »H- » »J-» ";-»» z- »-««.-j--277
4 L — Be HEFT-a « K : ’ Sno - « s« LJ «,k 7«M« » « - - . sws ¬
, , z« Christus tät-er att bedjars G -·, Zssspd » 23 i XVI- DIE-—- - M,.-J,·:.;« - TUYTWF
ISEBOMSMT R - DIE-»fij H » z zz »s« J- « « , »Mi¬
, : « ji«-M Szgssmtmd W PH- CI 7104i45 Esm ZT k. .-« »e: J -,-«-.- -(- M- HEXwa »W»
7 T vaisssseus Ast "j " Regu- W « LJJ »Es-JO- s-« Ef- EVEN-«¬
««8·O BETTLER-« « säh-W —— 23 · -«-«-«;yo-«- WW «U .¬
. " e DEVANT-Her IF F FZ anxhäys 28 «,?— -»,x « ,J·W w
i Exiser zg «- 8 » »L- « A; «¬
"" t? F Magnet-US OF (cEAshMTA-CN 29 - »Z- Missge- "«M WJØXX H
. Om Hitgswakarens ankomst- ngz Issd 30 J :- yzz 7-.- J As ?
jiz Sgsk Pst »F N önszzgen »J» , » »M»M« .
13 M Servatizxs , JHFLSVZNWMZIH T ANY-« « « »zw- --J-Ø-1r«!»«2;7
»He T goes-M . H MUM 3 s- 2 7jss- LXY M - Z XIV-«- .
:.. » c ca . —. .- . . »L. , , ,,,
s ALTE-Es Esset- SEMFJT DIE "« -,-«« MM XJS sk- IM- Äg; .¬
« . Nes Sigm « ·. Z Upp Ed— ID- s
Izu - Trgkåv T XIV-Es FIT- HIZJIIH MAX-«- « M HEXEN-»F
? 4·'1J«;« 3153 Ysz .«-.3143«sp:858? XM W« ·,·«.««- OWNE¬
.-z s-; . ·.»57 -- — z,4 13 «3,«38 8- 28 MADE- «¬
7 sp. OHLAAG 9 15 - .3,’33 8,7 ,- b , Æ zäz ; M