OCR Output

13L

APRILIS - k, J-, LMOOXL Y-» M -»««-;—z.s,7;-¬
Man UWM XZ HEFT-, J--" III- ANY-i »H¬

i MTLDag paid M 10 19 HJWZ Ma« ZZ 1 »Es-»j- WØ »F M¬

2T Tkseodqfiusi ;M1"--5 MUPt 22—I,» fzz »- XIV-M CZAP¬
;. 3 O FkrdeUand - - M f: In« » ue « , 23 — A- - , · « ØJF »· - ...· .
. 5 Isch; « . » ·- - q-« , wy «- 4- . ¬

Cis chhelm » Eis 3-55 (Hpgesippus» 27 «« — ’ ·, .- ZTZJ W « J- s¬
y- -. Jesus gär gen-Im lpckta dBrrar- Jvh TM ge Et-; - Z«Z-’--Z?-HZT Jfckjjysz Myl¬

- ZEka m. . E- -· zzzws . «- . ·
z-7S 1e.påsk. H 4- . « .

« s". 8 MÆPSTPUUUH « R 4731 Snö 38 " TM- ÆM » - « -e«’-s-M . « «
9 T Ost-:- - » FJZC Nis- n Y»,- z -.».- « , « WH, »W- A.
10 O --Hezechk81 " —- H 4 « SYIV XII-z »Es W "«« »I««;« MAY-M MAY-E¬
111 T Akkriipass H · 31 ( " « p«.-..- »a¬

SL F Julius "— E 4: 39 Z Mark 1 W Jsz TH¬

: JUMMIZ « I Ned CNarm« Pr · « :MW-« äs- aykzv ask-v XX¬

s . Om den gode Herden- Jvhs los -- — L " 7J ; « « «« Akt-Z
Tspiäsz M Sympva «- M 10!«37 Trbmtmsst - -«;«Æ «s" - - 7 . ’,».J-s«¬
«sz Form Upp spdNe Ulens Upp .. « T ei- X - . « « Y« V « «

Dass TUTTI-M s « FJYZ WA« kEITYJMFFskleTSs : Z« . »Hm-« ,- «, ¬
»sa- ask-»P- 25 7176 12 « 4; 59 " ,7- 3 zbws TM« --: - z-« »W- j
Z« " J- S-« 137 T, Eis-Cz sz ON ·8- — - --X- toä 4M GEME¬

» - , :6,»52’1-·15.z;.· WILL ..7H4:« -4. -«YT — «- » Eis-« »V- ·¬