OCR Output

-z« --.«--- - Mem M-« May-vix- - "Dägar » « » Many Ned f Wähcheken G.ß.
yÆTJ 7 - «- Z »se- Z- » J-: »w-« Y· » « Om Judaan bxtteesyet einst ChrIste-m, Seh s.
z« z-, z Les-«- -!- JA- «- 17 SMSgFaFam »Ist Gerte-ed »

- « 18 M«ET:-wasrd . MFEU 27 Kkaxt

. . W M-I -2i -»t«z-«-t« -),19T «J08EPH W f. m. » — —

j -M-« wem-«- ZXTJV , ,,, - Z? O « Idgchim » M I, 19 OVätdagxemn Z¬

. , J-« Aw« A MJJ III-Z- XWMHZ - 22 F ZJTFFWZ W ZYZGHTTJZFIJUIZ .
JJJ z-; XE- ZTJJØZ MA- -z-«-- 23 LHMeeMkd D. K Z, 5 Met- u

i . J ,X- ;«,-»«?W MAX-»J- -»--»-Z-2"--e- ; - » Om Here-ans Ratt-ward- i Eor u - ,¬
H- «- «- D--«- XJOL IF YWL 24 SFPCLM Söihtd M 522 Gabrie! L 12 «
-- J« « « 25 M Mee. Ves. Mk 5727 , -· II «

WXXMNJ ZØYM »Es T sEmanuelf W 530- J " H

szY Äms-s THE ZEIT- XMF — « - Wär- Manad

27 O« Ruder-c W 5-,30 « - « tjä
2825 Meere-es Messe-»so ecijsp

JJW see-?

A - X 29 FsßzLäsiY Fredagz P Us: Pp Eos-as 17««
M -««Y- ;;z;«-F WJXZYE 30 L Qsoirinus ä« 728 ()«Tk1.3,31f. m 18 .

»V« 7 A- --»-J;« « Om Christi Uppgåndeksh Marc. 16.- .«
« -.. -.J- AZXXOYM »J. ·31 SEPZE Dag.. » « 852 Aseeoz, CFj. eg i

sSolen Upp- - Soceu - Upp

SMA« Å« — Dass— ' - Timo rto . T; m p- — kIUOTi
4 » A s Z k1.5 S, 625g

IM¬