OCR Output

,— Zj If H« W7 «- ?« ed XX- «"« «'J «.: .»- «. —. Ue Cz le
« - — GUFManad

H« « M «- « Z-« - « « . .
JM ji«-, «- ;;y«,;—»«,». j,j-7z;; ZZ «»-7Dägar 9 I « - Wån Ned Wädesrsleken Gst
« ME« «- « «««Z« E X« AJMU « 16 L Juliana -" J s, 42 g CNJMM 4sz

Z-» M-»,-.-JCZ«M-,-«-"-I-» ,
X -,»M XE- XX JMW » »He-. , , Christus frestas af Djefwulem Matth. 4.

- --JHM ·--«« ¬

« M »du-p— q-. » LZIH HEL- X- »t- SIEBEL-Z z » 17 S H- t ; Fastan. W 10·,25 Polychrons 5
ze- W« :- »I- XX - ««««I 18 M Concordia f. m.. Maler — 6

kgyjk W-J-s HYJH -:» JE-! « - THAT Gabinus 0 10 O t «N 7

I« ,- - «- sie-O O Eucharius «1,59 Okl.92e.m. 8 .
s»»-—-4-K·74JJZT »-««««««7- « TIT- Hilarius 347 Klart szL-9

.-; xnfjx«—-y »W- ØJE -««7«« - 22 F Pet, Cathetsn -523 ««"—--——. -10»
Jszzym MJYW Äm» AAOXEJMHD 23 L Teriullianus II 6J28 — -s-«- — ji

22223

Zi- Js- »,-. «;-«---L?« »Es :-«:;«7«F z-— "" 7 s Om den Cananekika Qwinnan, Waiid 15 »
»T- v ) » « W-·’ « f» — « » c-«
»J« " «««·" « »z-. www-« z 24 STLchRam - III 6,5»8 Maschva ig¬
zkk -»—-« - »Es-HI- Gespå L »Z; , « 25 M VzctvrinUS W 7,10 Wjiget 132
QAwyzph « «. J-» »Ja-? Z« Z IX ) åg Z Yes-ihr » F 315 Kluft THE
w- »«» ·- »H- . · eander t» -.- -—- 5
77 E« ««" E- Ät- - 28. T ,·««Maria, W 5380k1.9,48f m.z16«

« HA-» XX XCZCJMMM M A »H¬

"J«; SIer "" Ali « Die-ed Soleu « n p "- Ped¬
Y- ij ON Z ji«-HI- OL Dag- , -T"kmmp31». ·T.n nHDaH sz TimZnss s T.m «
»"«.6 -2- « - YZJLYX ; . IT ZJ kLs 7, 19 kl. 4, 42 20 sz kl.6 , 58 kiws » « ,
- M« ».:»19spfs17-1-4sp4-4727 » ««6-53 52 :.8,"
-- W»-«:U ØWQM-:- ist-,- 729sp s45.z2.-2-8sz --650 Ihn

»M« -«« M- ÆM »z» MMIL sssstnx ff hsssz